"Med de nye arbejdsgange kommer vi til patienten i stedet for, at patienten skal komme til os," siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard fra Regionshospitalet Horsens.

Hospital vil samle alle arbejdsgange før, under og efter større operationer

Flere patienter vil i fremtiden blive tilbudt et hurtigt og sammenhængende patientforløb, hvis de skal opereres på Regionshospitalet Horsens.

I det nye hospitalsafsnit 'Operation og Opvågning' 1. april kan patienter, som skal have lavet en større operation inden for enten organkirurgi, gynækologi/obstetrik eller ortopædkirurgi, fremover møde direkte ind i afsnittet, blive gjort klar til operationen og vågne op igen det samme sted.

De fleste patienter vil også kunne gå direkte hjem fra afsnittet den samme dag og undgår dermed helt at blive indlagt i en hospitalsseng.

"Der er tale om en helt ny måde at organisere operationsforløbene på, som ikke blot sikrer patienterne en høj kvalitet, faglighed og patientsikkerhed men også en god sammenhæng – et godt flow undervejs, fordi logistikken er planlagt ud fra, hvad der er godt for patienten," siger formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Henrik Gottlieb, i en pressemeddelelse.

Tidligere blev patienterne til de større operationer kørt rundt imellem de forskellige afsnit på hospitalet f.eks. i forbindelse med en flytning fra operationsgangen og til et sengeafsnit.

Det bliver mange patienter fremover skånet for, idet fagekspertisen nu samles om patienterne i 'Operation og Opvågning'. Afsnittet er etableret i direkte forbindelse med den nye operationsgang i det nye hospitalsbyggeri Nye Nord.

"Med de nye arbejdsgange kommer vi til patienten i stedet for, at patienten skal komme til os. Det giver gode muligheder for, at vi som fagpersoner kan have en dialog med patienten, de pårørende og hinanden, så patienterne også er helt trygge ved hurtigt at skulle hjem igen," siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard fra Regionshospitalet Horsens.

Det nye afsnit indrettes også med senge, så patienter kan overnatte i afsnittet efter operationen, hvis der er brug for det.

Der vil naturligvis også fortsat være patienter, som vil blive indlagt i forbindelse med de større operationer f.eks. i de tilfælde, hvor patienterne i forvejen har en eller flere sygdomme.

Principperne bag det nye operations- og opvågningsafsnit bygger videre på de erfaringer, som klinikken har udviklet og arbejdet med igennem flere år i hospitalets dagkirurgiske center.

"Inden for dagkirurgien har vi hen over flere år optimeret operationsforløbene, så patienterne oplever kun at have få kontakter, begrænset ventetid og ingen eller kun ganske få flytninger," siger Nils Falk Bjerregaard.

’Operation og Opvågning' består bl.a. af 11 operationsstuer, heraf fem operationsstuer er helt nye operationsstuer etableret i Nye Nord. De øvrige seks stuer blev etableret til ibrugtagning i 2014. Der er også 11 opvågningspladser og 13 sengepladser.

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift