Rettigheder. Viden. Inspiration


Psykisk sygdom kan stamme fra fostertilstanden

Årsager til psykisk sygdom kan i virkeligheden stamme helt tilbage fra et tidspunkt i graviditeten, hvor fosterets hjerne var ved at blive dannet. Det viser en undersøgelse, forskere har gennemført som led i projekt iPsych.

Mere præcist viser studiet, at der er nogle særlige gen-varianter i menneskets arvemasse, der optræder hyppigt ved psykiatriske lidelser og som ved nærmere eftersyn viser sig bl.a. at være knyttet til gener, der er aktive i forbindelse med etablering af synapser i hjernen i fostertilstanden – det vil sige dannelsen af de ’ledninger’, som løber fra nervecelle til nervecelle.

Det forklarer professor Thomas Werge fra Københavns Universitet, som har stået i spidsen for undersøgelsen, der netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Neuroscience. Forskerne undersøgte i alt otte millioner gen-varianter og fandt i den forbindelse ud af, at en række af disse varianter forekommer særlig hyppigt hos mennesker, der har en eller flere af de psykiatriske lidelser skizofreni, depression, bipolar lidelse, autisme og ADHD.

Bruges til rådgivning af gravide

Thomas Werge håber, at de nye resultater kan bruges i bestræbelserne på at forebygge psykiske sygdomme.

”Måske kan denne viden hjælpe os til at finde positive miljøpåvirkninger, så vi eksempelvis kan blive endnu bedre til at rådgive gravide om, hvad de skal undgå for ikke at belaste eller udløse psykisk sårbarhed hos fosteret,” siger han.

Han understreger, at de genvarianter, der i undersøgelsen viser sig at optræde særlig hyppigt hos mennesker diagnosticeret med en psykiatrisk lidelser, ikke med sikkerhed vil udløse sygdom:

”Man kan snarere sige det på den måde, at disse genvarianter er forbundet med sårbarhed i relation til at udvikle en psykiatrisk lidelse. Og det betyder, at en sådan sårbarhed sammen med påvirkninger fra miljøet – i form af eksempelvis stress, infektioner eller måske også faktorer som vitaminmangel – kan øge risikoen for, at læsset vælter”.

Første studie på en hel befolkning

Forskere, som undersøger psykiatriske lidelser, har længe været af den antagelse, at der på tværs af psykiatriske diagnoser vil være fællestræk i form af særlige genetiske varianter. En antagelse, der også har bygget på det forhold, at en ’vifte’ af psykiatriske diagnoser ofte kan ses optræde samtidig – både i familier og hos enkeltpersoner. Om det forholder sig således, har været efterprøvet i en række forskellige undersøgelser – men aldrig i et arbejde, som reelt involverer en hel befolkning.

Projektet med udgangspunkt på Københavns Universitet har involveret forskere fra hele verden, hvilket vil sige også fra Aarhus Universitet, Statens Serum Institut og DTU samt fra Australien, Schweiz og USA. Det samlede projekt iPsych er finansieret af Lundbeckfonden med i alt 361 mio. kr.

depression, bipolar, ADHD, skitzofreni, Autisme

Del artiklen med dine venner