Halvdelen af ældre med astma er ikke blevet diagnosticeret

Op mod halvdelen af ældre med astma døjer med sygdommen uden at være blevet diagnosticeret af en læge. En årsag kan være, at ældre med astma ofte har atypiske symptomer, hvorfor det er vigtigt at udrede denne gruppe patienter lidt anderledes end andre patienter med potentiel astma.

Late-onset astma eller sent-debuterende astma dækker over sygdom hos patienter, som får astma efter 60-års alderen – der er ikke tale om opblussen af tidligere astma eller anden lungesygdom som eksempelvis KOL.

”Op mod 10 procent voksne over 65 år har astma, og af dem er hen ved halvdelen ikke diagnosticeret,” fortæller Charlotte Ulrik, professor, overlæge dr.med. ved Lungemedicinsk sektion, Hvidovre Hospital, og peger samtidigt på, at astma hos ældre ofte bliver overset eller fejldiagnosticeret.

”Det er nemlig fejlagtigt at tro, at astma er en sygdom, der kun debuterer i barndommen, ligesom det er vigtigt at huske, at ældre patienter ofte har atypiske symptomer,” forklarer professoren.

Derfor er det ikke altid nemt for den praktiserende læge at diagnosticere astma hos ældre, hvorfor der ifølge professoren systemetisk bør foretages objektiv vurdering eksempelvis ved brug af spirometri.

Svært at diagnosticere ældre med astma

Da undersøgelser - af blandt andet Charlotte Ulrik i det videnskabelige tidsskrift Respiratory Medicine i 2015 - tyder på, at antallet af ældre med astma vil stige i fremtiden, er det vigtigt at have astma med på tjeklisten over potentielle sygdomme, når en ældre patient med luftvejsobstruktion undersøges.

Desuden har ældre patienter med astma oftere atypiske symptomer end yngre astmapatienter – derfor bør udredningen af patientgruppen ske systematisk.

”Fortolkningen af spirometri-kurver kan være vanskelig hos ældre patienter, da de strukturelle forandringer i den aldrende lunge er associeret med nogen grad af persisterende luftvejsobstruktion,” siger Ulrik.

En anden udfordringer ved denne patientgruppe er, at den sent debuterende astma nemt kan forveksles med KOL, særligt hvis patienten er eller tidligere har været ryger. 

”Heller ikke allergi kan bruges til at skelne mellem astma og KOL, på trods af at allergi oftere ses hos ældre med astma,” forklarer Ulrik, som ligeledes mener, at behandling af denne patientgruppe ikke bør ske på vanlige vilkår.

Behandling af astma hos ældre over 60 år

Årsagen, til at behandling af de ældre astmapatienter kan være vanskelig, er, at der foreligger meget lidt evidens for den terapeutiske effekt af behandling med lægemidler af netop de ældre patienter.

”Derfor vil valg af behandling til denne patientgruppe i stor grad blive baseret på baggrund af klinisk erfaring,” forklarer professor Ulrik og peger på, at inhalationsmedicin er det, man ofte udskriver til astmapatienter. I forbindelse med den ældre patient kan der dog være udfordringer i forhold til at lære devices og inhalationsteknik at kende godt, men når det er på plads, burde patienten få fuld effekt af sin medicin.

”Inhalationssteroid er fundamentet i behandlingen af astma, da kronisk luftvejsinflammation er sygdommens hovedkarakteristika,” uddyber Ulrik.

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift