Først fra 1. februar 2019 forventer Aarhus Universitetshospital gradvis at kunne optrappe operationskapaciteten.

Færre operationer på Aarhus Universitetshospital frem til foråret

Problemerne med manglende sterile operationsinstrumenter kommer til at præge Aarhus Universitetshospital i flere måneder. Det fremgår af en redegørelse fra hospitalsledelsen.

I denne uge er 250 planlagte operationer blevet aflyst, da Sterilcentralen på Aarhus Universitetshospital er i akut personalemangel og ikke kan følge med og nå at vaske og sterilisere de instrumenter, som kirurgerne bruger ved operationer. På grund af opsigelser og langtidssygdom mangler Sterilcentralen ca. 16 medarbejdere. De mange vogne med urene instrumenter har derfor hobet sig op og bliver ikke rengjort straks, hvilket betyder, at det tager tre-fire så lang tid få dem vasket og steriliseret.

Problemerne betyder, at hospitalet fra næste uge vil foretage ca. 10 procent færre operationer, fremgår det af hospitalsledelsens redegørelse. Nedskæringen af antallet af operationer skal dels lette presset på Sterilcentralen og dels sikre, at der fortsat er operationssygeplejersker, som kan hjælpe i Sterilcentralen. Først fra 1. februar 2019 forventer hospitalet gradvis at kunne optrappe operationskapaciteten.

Af redegørelsen fremgår det, at hospitalet ansætter 8 medarbejdere fra 1. januar 2019 og yderligere 7 senere. Desuden er der ansat yderligere 3 specialeansvarlige sygeplejersker i Sterilcentralen fra 1. januar 2019.

“Ansættelserne vurderes at være tilstrækkelige til at dække behovet og sikre robusthed i Sterilcentralen fremadrettet,” hedder det.

Mange forklaringer

Men hvordan kunne det gå så galt, at et hospital er udgåetk for rene instrumenter?

Ledelsens forklaringer er mange.

Som led i samlingen af hospitalerne i Aarhus fra fire matrikler til Aarhus Universitetshospital under fælles tag blev det i planlægningsfasen besluttet at etablere en fælles sterilcentral. Og personalet har ikke altid haft kendskab til kirurgiske instrumenter, som ikke har været anvendt i den centrale enhed, de kom fra. Derfor har der været brug for at ansætte og oplære nyt personale i Sterilcentralen, og oplæringen tager tre måneder, hvoraf de to første er intensiv oplæring, som kun kan udføres af erfarent personale i Sterilcentralen. Derfor har hospitalet kun kunnet ansætte i en takt, hvor oplæringen har kunnet følge med.

“Vi vurderer ikke, at vi ville kunne have gennemført personaleindtaget eller oplæring hurtigere. I samme periode har vi haft to opsigelser, men vi har aktuelt seks langtidssygemeldte medarbejdere,” hedder det i redegørelsen.

Det har også været nødvendigt at indkøbe for 40 millioner kroner ekstra instrumenter, bakker og vogne til instrumenter, fordi der med det nye steril-koncept kan gå op til 24 timer, før instrumenter er klar igen, sig behovet for instrumenter er derfor større.

“Vi har løbende fulgt instrumentbehovet, og på hospitalsledelsesmødet i dag har vi bevilget godt 5 mio. kr. ekstra til indkøb af nye instrumenter,” skriver ledelsen.

Oplæringen og indkøbet af nye instrumenter er med andre ord i orden, mener ledelsen. Efter udflytningerne og ibrugtagningen af operationsgangene i den sydlige del af hospitalet i efteråret så det da også ud til, at Sterilcentralen kunne følge med, på trods af udfordringer med en stor oplæringsopgave og en del indkøringsvanskeligheder med det nye udstyr.

Men for ca. 4 uger siden blev hospitalet ramt af strømsvigt, problemer med instrumentvaskemaskine og nedbrud på det anlæg, som vasker vogne i Sterilcentralen. Og så gik det galt.

Siden har der været problemer med at indhente det tabte og følge med, og i sidste uge gik det helt galt: Ud af 370 instrumentvogne stod 250 vogne i kø udenfor Sterilcentralen med urene instrumenter.

“Af hensyn til patientsikkerheden valgte vi at tage så mange planlagte  operationer af programmet, at vi fortsat kunne operere akutte og kræftpatienter og for at kunne nå i bund med at sterilisere. Vi har fået så meget hjælp fra operationsgangene i huset og udefra, at antallet af ventende instrumentvogne allerede er allerede bragt væsentligt ned under 100 ventende vogne,” siger ledelsen i redegørelsen.

Der er nu lavet aftaler med Aalborg Universitetshospital om at overtage en række gynækologiske kræftoperationer, og der er lavet aftaler med Regionshospitalerne i Horsens og Randers om, at de overtager en del hovedfunktionspatienter. Desuden undersøges mulighederne for at lave lignende aftaler med Hospitalsenhederne i Midt og i Vest.

Der er også frigjort personale fra operationsafdelingerne til Sterilcentralen for at hjælpe med bl.a. at pakke steriliserede instrumenter, og i weekenden kommer personale fra Sterilcentralerne i Silkeborg, Viborg og Randers for at aflaste vores eget personale i Sterilcentralen, hedder det i redegørelsen.

Men det tager altså adskillige måneder, før der er rene instrumenter nok til kirurgerne i Aarhus, og alle patienter kan komme til.

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift