Udadvendte mænd er tykkere - og ret venlige kvinder slankere andre persontyper

Udadvendte mænd har højere BMI og ”middelvenlige" kvinder lavere BMI end deres samvittighedsfulde, åbne eller sårbare medborgere.

Det viser en ny dansk undersøgelse, der sammenligner vægt med personlighedstyperne, som de er beskrevet i den såkaldte femfaktorprofilen, NEO FFI, der er den internationalt anerkendte og efterprøvede model for personlighedstræk, og når der er taget højde for sociodemografiske data som f.eks. uddannelsesbaggrund.

Sammenhængen mellem personlighedstræk og BMI samt fedme er velundersøgt i international forskning. Men i den danske undersøgelse er det første gang, der er taget højde for samspillet mellem samtlige karaktertræk i erkendelse af, at intet menneske kun kan besidde et enkelt personlighedstræk, men dem alle i større eller mindre grad.

I undersøgelsen bygger på data fra tidligere, store befolkningsundersøgelser og inkluderer 5286 danskere mellem 49 og 63 år. Og den viser både, at der er kønsforskelle og statistisk sammenhæng mellem bestemte personlighedstræk og BMI - og i mindre grad med fedme.

Ikke som vi troede

Det mest bemærkelsesværdige ved de fund, man har gjort i undersøgelsen, er ifølge Cathrine Lawaetz Wimmelmann, der er psykolog og post.doc ved Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen, at de ikke lever op til forventningerne.

”Vi forventede, at vi se en sammenhæng mellem et lavt BMI og personlighedstrækket samvittighedsfuldhed og omvendt et højt BMI og neuroticisme (se forklaring nederst i artiklen, red.),” siger hun.

”Det det kan jo virke åbenlyst, at samvittighedsfulde mennesker har mere styr på deres vægt, mens mere sårbare mennesker har mindre kontrol. Men det var ikke tilfældet.”

De udadvendte midaldrende mænd

Det var derimod blandt de udadvendte mænd og de middelvenlige kvinder, forskerne fandt de signifikante sammenhænge mellem personlighedstræk og svær overvægt. Og det gjaldt også, når der blev taget højde for uddannelsesniveau.  

Ifølge Cathrine Lawaetz Wimmelmannkan fundene hos mænd måske forklares med den livsstil, der ofte følges med udadvendthed.

”Ekstroverte mænd havde 40 procent højere odds for at være svært overvægtige med BMI over 30 end mænd, der scorede lavt på ekstroversion. Men det kræver flere undersøgelser at sige noget sikkert om baggrunden for fundene,” siger hun.

”Vi har undersøgt de midaldrende, og det er nærliggende at antage, at ekstroverte mænd gennem livet oftere indgår i sociale sammenhænge, som også indebærer mange middage og drikkevarer. Mens det måske ikke er så fremtrædende en livsstil hos mere indadvendte mænd.”

De "middelvenlige" slanke kvinder

Et andet overraskende fund var den sammenhæng, forskerne fandt hos kvinderne, Her var der en sammenhæng mellem overvægt og personlighedstrækket ’agreeableness’, eller på dansk venlighed. 

”Men det var ikke hverken hos de kvinder, der scorede højt eller lavt på venlighedsskalaen, men hos dem, der lå i midten, at vi fandt en statistisk signifikant sammenhæng. Den viser, at kvinderne, som lå i midten af skalaen, havde 40 procent lavere odds for at være svært overvægtige end kvinder, der scorede lavt på venlighedsskalaen,” siger Cathrine Lawaetz Wimmelmann.

Bidrag til forståelse af overvægt

Ikke mindst fordi denne undersøgelse koncentrerer sig om midaldrende mennesker, kræver det mere forskning at komme til bunds i sammenhængene mellem overvægt og personlighed.

”Vi valgte den nærværende aldersgruppe, fordi der er andre undersøgelser, der viser, at andelen af overvægtige stiger mest i gruppen af midaldrende. Men undersøgelsen siger f.eks. ikke noget om sammenhæng mellem personlighed og overvægt i yngre aldersgrupper”, siger Cathrine Lawaetz Wimmelmann.

”Undersøgelser som vores er en brik i forståelsen af det hele menneske og af beskrivelsen af overvægt.”

 

 

Fakta: Femfaktorprofilen

Femfaktorprofilen bygger på IPIP-NEO, som er den internationalt anerkendte og efterprøvede model for personlighedstræk.

De fem overordnede personlighedstræk er kort fortalt:

Neuroticisme - eller sårbarhed

Som afspejler intensitet og frekvens af markante negative følelser, negative tanker og undgåelsesadfærd. Neuroticisme giver indblik i, hvordan en person følelsesmæssigt håndterer svære og belastende situationer.

Extraversion - eller udadvendthed

Som afspejler intensitet og frekvens af markante positive følelser, positive tanker og adfærd, der kendetegnes ved mængden af social interaktion, handlekraft og risikovilje.

Openness to experience  - eller åbenhed

Som afspejler levende fantasi, et rigt følelsesliv og stor tolerance over for andre mennesker og værdier samt adfærd, der medfører flow og mindfulness.

Agreeableness - eller venlighed

Som afspejler grundlæggende tillid til andre mennesker og sikker tilknytning samt engagement i prosocial adfærd.

Conscientiousness - eller samvittighedsfuldhed

Som afspejler forkærlighed for rationelle og logiske tankerækker, evnen til at sætte sig ambitiøse mål og nå dem.

 

 

 

Emner: overvægt

Del artiklen med dine venner