”Det handler om at give patienterne nogle redskaber at arbejde med, så de føler, at de igen får kontrol over deres eget liv," siger Jeanett Kertevig. - Fotograf. Charlotte Dahl/Sygehus Lillebælt

Sygeplejerske uddannes i at vejlede patienter i alternativ behandling

På Vejle Sygehus vælger de nu - som det første sygehus i landet - at uddanne en sygeplejerske i alternativ behandling – eller komplementær behandling, som sygehuset kalder det. Sygeplejersken skal guide de kræftpatienter, som ønsker at supplere behandlingen på sygehuset med f.eks. akupunktur, meditation eller kosttilskud.

”Hvad kan jeg selv gøre?” Sådan spørger mange kræftpatienter. Langt de fleste af os føler nemlig et behov for at tage ansvar og styring, når sygdommen rammer.

Men sundhedspersonalet kommer som oftest til kort og kan ikke besvare patienternes spørgsmål. De har nemlig traditionelt ikke set det som deres rolle at vejlede patienterne i alternativ eller komplementær behandling - men har udelukkende koncentreret sig om den konventionelle behandling. Faktum er dog, at flere end halvdelen af alle kræftpatienter opsøger en eller anden form for supplerende behandling eller tager et eller flere kosttilskud ved siden af den konventionelle kræftbehandling. Vejle Sygehus har derfor nu valgt at tilbyde patienterne vejledning i den ofte store, uigennemskuelige verden af komplementær behandling.

Det handler blandt andet om at styrke patienternes engagement i egen sygdom og behandling, fordi håb og god livskvalitet også påvirker effekten af den konventionelle behandling.

Kontrol over angst og stress

Sygeplejerske Jeanett Kertevig, som i øjeblikket er i gang med at tage en toårig uddannelse i integreret medicin på et amerikansk universitet via fjernundervisning, vil fremover som den første danske sygeplejerske påtage sig at guide kræftpatienter i en ofte uigennemskuelig verden af akupunktur, meditation, vejrtrækningsøvelser og kosttilskud.

Allerede nu kan patienterne spørge hende til råds, men da hun lige er begyndt på uddannelsen, er tilbudet ikke formaliseret. Men måske bliver hendes rådgivning allerede fra årsskiftet et formelt tilbud til patienterne.

”Det handler om at give patienterne nogle redskaber at arbejde med, så de føler, at de igen får kontrol over deres eget liv. Vi kan ikke tage kræft-diagnosen væk, og det alternative eller komplementære skal på ingen måde erstatte den behandling, de modtager på sygehuset, for eksempel kemoterapien. Men de to behandlingsformer skal i højere grad integreres i hinanden, så patienterne bedre kan få kontrol over angst og stress, føle højere velvære og være mindre styret af bivirkninger af behandlingen,” forklarer Jeanett Kertevig.

Håb og livskvalitet

På kræftafdelingen i Vejle oplever Jeanett Kertevig og hendes kolleger, at mange kræftpatienter kommer til dem og efterspørger en uvildig vejledning i den alternative eller komplementære behandlingsverden – en verden hvor nogle desværre er mest interesserede i at tjene penge på andres sygdom:

”Men mange patienter giver også udtryk for, at de bliver affærdiget, når de forsøger at åbne en samtale om komplementær behandling på sygehuset. Som sundhedspersonale siger vi ofte, at vi forsøger at se mennesket bag sygdommen. Men det står desværre nogle gange i kontrast til det, som patienterne oplever.” Realiteten er derfor, forklarer Jeanett Kertevig, at mange kræftpatienter selv forsøger at finde vej på det ’grå’ og uregulerede marked - og nogle gange viser det sig, at de for eksempel tager et kosttilskud, som ikke er sikkert eller som decideret modarbejder den behandling, som de får på sygehuset.

”Også derfor giver det rigtig god mening, at vi møder den enkelte patient, der hvor han eller hun er og forsøger at give den bedst mulige vejledning. Man kan ikke kontrollere en kræftsygdom, men man kan i nogen grad tage kontrollen i sit eget liv - og det kan både være med til at nære et håb og øge livskvaliteten at ’gøre noget selv’ ved blandt andet at benytte en eller flere former for komplementær behandling. Al forskning viser faktisk også, at hvis man har håb og god livskvalitet i sit sygdomsforløb, så virker den konventionelle behandling også bedre.”

En åben dialog

Ifølge overlæge på kræftafdelingen på Vejle Sygehus, Lars Henrik Jensen, er der flere gode grunde til, at der nu er lagt op til en mere åben dialog om brug af komplementær behandling:

”For det første er det vigtigt, at vi styrker patientens engagement i egen sygdom og behandling. Dernæst er det væsentligt, at vi som læger får et indblik i, hvilke eventuelle bivirkninger og symptomer, patienten forsøger at afhjælpe med den komplementære behandling. Det kan jo godt være gener, som vi kan hjælpe med at udbedre. Vi har som læger naturligvis ikke dyb indsigt i for eksempel kosttilskud, men vi kan med vores lægefaglige baggrund i de fleste tilfælde godt give en vurdering af, om et kosttilskud for eksempel er sikkert at tage eller om det måske i en eller anden grad modarbejder den konventionelle behandling.” Lars Henrik Jensen understreger, at når man taler om komplementær behandling, så skal det ses i et bredere perspektiv end det, som man normalt forstår ved det ’alternative’:

”Det handler også - og måske især - om motion, kost og et besøg hos præsten. Altså om alt det, som man som patient selv kan gøre for at påvirke sin egen livskvalitet under sygdommen.”

Ikke standard-behandling

Lars Henrik Jensen understreger, at Vejle Sygehus ikke indfører vejledning i komplementær medicin og behandling som ’standard-behandling’, men at det vil fungere som et tilbud og mulighed, som patienterne kan benytte sig af:

”Nu afprøver vi det i et forsøg, og ved at gå videnskabeligt til værks vil vi på sigt være i stand til at dokumentere, om det så også virker – og om hvis det virker, hvad det i givet fald bidrager med. Hvis resultaterne er tilfredsstillende, kunne det være en model, som måske ville give mening at indføre flere steder i det danske sundhedsvæsen. Det kan også, mener jeg, være fornuftigt, at henlægge viden om komplementær behandling hos særlige specialister, så man på den måde frigør resurser andre steder i systemet.” 

 

LÆS MERE:

 

 

 

Emner: alternativ behandling alternativ

Del artiklen med dine venner