Nu overlever to ud af tre danskere kræft

To ud af tre patienter er i live fem år efter, at de er blevet behandlet for kræft. Det er en markant stigning fra 2000-2002, hvor kun hver anden overlevede en kræftsygdom.

”Kræft er en forfærdelig sygdom, som vi alle frygter. For dem, der får diagnosen og deres pårørende er det derfor rigtig godt nyt, at vi bliver bedre og bedre til at behandle kræft, så flere overlever,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressmeddelelse.

Ifølge nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen for 2014-16 er den samlede 5-års overlevelse nu på 62 procent for mænd og 65 for kvinder for de fleste kræftformer.
Til sammenligning overlevede kun 48 procent i 2000-2002.

Også den samlede 1-års overlevelse går frem ad. Her er overlevelsen på 80 procent for mænd og 82 procent for kvinder for alle kræftformer bortset fra al anden hudkræft end modermærkekræft.

Den aktuelle positive udvikling i den samlede 1-års overlevelse fra 2011-2013 til 2014-2016 skyldes for både mænd og kvinders vedkommende især en stigning i overlevelsen for tyktarmskræft, endetarmskræft og lungekræft. For tyktarm- og endetarmskræft ses en stigning på hhv. fem og fire procentpoint for mænd og seks og fem procentpoint stigning for kvinder fra perioden 2011-2013 til 2014-2016. Der observeres desuden en stigning i overlevelsen for lungekræft på seks procentpoint for mænd og syv procentpoint for kvinder.
Den forbedrede overlevelse efter tyk- og endetarmskræft skal ses i lyset af, at nationale screeningsprogrammer for tyk- og endetarmskræft begyndte i foråret 2014. Antallet af nye tilfælde stiger i takt med at programmet udrulles. Da sygdommen herved kan diagnosticeres på et tidligere stadie end førhen, forbedres 1-års overlevelsen som forventet i perioden 2014-2016.

Regionalt er der fortsat forskel i kræftoverlevelsen.

1-års overlevelsen for mænd eksklusive al anden hudkræft end modermærkekræft samt prostatakræft svinger fra 74 pct. i Region Sjælland og Nordjylland til 76 pct. i Region Hovedstaden og Syddanmark. Blandt kvinder ligger 1-års overlevelsen på 75 pct. i Region Sjælland, mens den ligger på 78-79 pct. i Region Hovedstaden og Syddanmark.

”Vi skal blive ved med at løfte indsatsen, så endnu flere overlever kræft. Og med initiativerne i Kræftplan IV løfter vi både kapaciteten, samtidig med, at vi i endnu højere grad sætter fokus på den enkelte patient og deres pårørende. For vi er alle forskellige er forskellige steder i vores liv, når kræften rammer. Det skal behandlingstilbuddene afspejle, så de er tilrettet den enkeltes liv og behov,” siger hun.

I Kræftplan IV er der afsat 1,5 mia.kr. over fire år for 2017-2020. Hertil kommer 0,7 mia. kr. fra finansloven i 2016 og økonomiaftalen 2017 til bl.a. øget kapacitet til kræftudredning.

Emner: brystkræft æggestokkræft kræft lungekræft livmoderhalskræft hovedhalskræft lymfekræft tarmkræft modermærkekræft tarmkræftcreening kræftoverlevelse

Del artiklen med dine venner