Snart kan du få bedre overblik over dit behandlingsforløb

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby præsenterer i dag et sundhedsdataudspil, som skal være med til at sikre, at de rigtige oplysninger om dit helbred er i de rigtige hænder på det rette tidspunkt. 

”Fru Jensen, der måske er kræftpatient eller KOL-patient, skal have et bedre overblik over sit eget forløb. Samtidig skal hun vide, at læger og sygeplejersker har opdaterede oplysninger på hende, uanset om det er i almen praksis eller på sygehuset, og at de derfor kan give den rigtige behandling. Det kræver, at vi bygger broer mellem de digitale systemer på tværs af sundhedsvæsnet”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Med det formål vil sundhedsministeren ændre loven og sætte turbo på arbejdet med at bygge et nyt digitalt overblik, så de praktiserende læger, hjemmesygeplejen og den kommunale akutfunktion kan dele relevante oplysninger og få et fælles opdateret overblik over den enkelte patient.

”I dag føler patienter alt for ofte, at de står alene med ansvaret for et behandlingsforløb, som de ikke kan overskue. Og at informationer ikke bliver givet videre i systemet. Mens sundhedspersonalet bruger for meget tid på at ringe rundt for at få oplysninger, som er relevante i behandlingen. Begge dele håber vi at hjælpe til at forbedre med det her udspil”, siger Ellen Trane Nørby.

Tre indsatsområder

Udspillet er struktureret i tre indsatsområder med en række konkrete tiltag:

1. Fokus på åbenhed om anvendelse af data, styrket fortrolighed om borgernes oplysninger og øget cyber- og informationssikkerhed.

2. Fokus på øget kvalitet og sammenhæng i patientforløbene på tværs af de praktiserende læger, sygehuse og kommuner gennem bedre deling og brug af eksisterende data og gode rammer for forskning og life science.

3. Fokus på at opdatere lovgivningen.

”Man skal fortsat som patient have sikkerhed for, at de fortrolige samtaler med ens egen læge forbliver fortrolige. Men de mere strukturerede informationer om din sygdom, dem har lægerne på sygehuset også brug for. Så vi skal binde sundhedsvæsnet bedre sammen ved hjælp af digitale løsninger”, siger Ellen Trane Nørby og fortsætter:

”For at styrke tilliden og åbenheden, vil vi med udspillet sikre, at alle regioner indfører logning i sygehusjournaler, så patienter kan se, hvilke sundhedspersonale, der har været inde i journalen”.

Under regeringens indsatsområder er, at der inden udgangen af 2020 skal etableres en brugervenlig visning af logoplysninger fra sygehusenes patientjournaler på bl.a. Sundhed.dk. Regeringen vil desuden arbejde for, at borgerne får adgang til logoplysninger fra egen læge, og at der kommer en brugervenlig logvisning også fra kommunerne, i takt med at sundhedsopgaverne efter planen flyttes mere ud fra sygehusene og til det nære sundhedsvæsen, det vil sige din praktiserende læge, kommunen eller til dit eget hjem.

På Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside kan borgere i dag se oplysninger om forskningsprojekter, og om hvor sundhedsdata fra de nationale sundhedsregistre er anvendt. Regeringen vil arbejde for at udvide denne adgang, så oplysningerne udbygges og bliver lettere tilgængelige og på sigt også omfatter dataudleveringer fra hele Sundheds- og Ældreministeriets koncern og kliniske kvalitetsdatabaser.

 

Sådan kan du bruge sundhedsdata i dag 

  • Ca. 1,7 mio. danskere besøger hver måned sundhed.dk. Her kan du f.eks. se resultater på blodprøver og oplysninger fra din sygehusjournal, og du kan se, hvilke op- slag sundhedsfagligt personale har foretaget på din sundhedsjournal. 
  • På portalen www.mitsygehusvalg.dk kan du sammenligne sygehuse ud fra f.eks. venteti- der, patienttilfredshed og patientvolumen og på den baggrund vælge, hvor man ønsker at blive behandlet.

 

Hvad er sundhedsdata egentlig?

Sundhedsdata er følsomme og fortrolige oplysninger om vores helbred, der registreres som led i den daglige behandling og pleje af patienter. Det kan f.eks. være oplysninger om behandlinger, diagnose, indlæggelser, sygepleje, genoptræning og virkninger af medicin.

Det kan også være oplysninger om vores gener, blodprøver og laboratoriesvar. Overalt i vores sundhedssystem er sundhedspersoner lovmæssigt forpligtet til at føre journal af hensyn til patientsikkerheden, det vil sige registrere og opbevare helbredsoplysninger.

 

Vidste du, at.....

Du allerede i dag kan spærre for dine sundhedsoplysninger på sundhed.dk, så sundhedspersoner som udgangspunkt ikke kan tilgå oplysninger i patientjournalen. Det kan de kun, hvis der er tungtvejende grunde til det. 

Det er i dag også muligt at frasige sig brugen af ens biologiske prøver fra behandling i sundhedsvæsenet til forskning. Det gør man ved at registrere sig i Vævsanvendelsesregisteret.

 

 

Emner: sundhedsdata

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift