Rettigheder. Viden. Inspiration


Modelfoto:: Pexels

Sammenhæng ad D-vitamin og blodtryk ses hos piger, men ikke hos drenge

Forskere er i øjeblikket i gang med at undersøge sammenhæng mellem lavere D-vitaminstatus og højere blodtryk hos mindre børn. Indtil videre peger undersøgelserne på, at der er sammenhæng.

Det har ikke tidligere været undersøgt, om der er sammenhæng mellem lavere D-vitaminstatus og højere blodtryk hos småbørn, fortæller forsker Henrik Thybo Christesen, overlæge og professor, HC. Andersens Børnehospital, OUH. Børnene i gruppe (kohorten) følges fra graviditet til de når 18-års alderen.

I de foreløbige undersøgelser har vi set, at der ved tre-årsundersøgelsen er en sammenhæng mellem mindre D-vitamin i navlesnoren og højere blodtryk. Noget der potentielt kan udvikle sig til forhøjet blodtryk i voksenlivet, mener Henrik Thybo Christesen. Derfor er det interessant, hvad fem – og syvårsundersøgelserne senere viser, så man forhåbentligt kan få flere brikker i undersøgelsen til at falde på plads.

Henrik Thybo Christesen siger, at sammenhængen mellem D-vitaminniveau og blodtryk ses ikke kun ved lavt serum-250HD, men også ved stadigt højere koncentrationer. Jo, højere D-vitaminstatus selv i normalområdet af navlesnores s-250HD, jo, lavere er blodtrykket. Med andre ord - det virker som, at D-vitamin beskytter mod højere blodtryk.

En tidligere undersøgelse har kortlagt, at der er sammenhæng mellem lav D-vitaminstatus hos moderen under graviditet og højere blodtryk hos 10-års børn, men Odense Børnekohortes undersøgelser skal være med til at kortlægge, hvordan det ser ud hos de mindre børn, fortæller Henrik Thybo Christesen.

Piger reagerer muligvis stærkere

Odense Børnekohorte har delt analyserne op i pige- og drengebørn. Her har det overraskende vist sig, at sammenhængen mellem D-vitamin og blodtryk alene ses hos piger og ikke ved drenge. En sådan kønsspecifik sammenhæng er ikke set før hos børn. Henrik Thybo Christesen kan ikke give en forklaring herpå. Det kan dog tænkes, at forskelle i kønshormoner i fostertilværelsen og hos nyfødte gør, at D-vitamin nedsætter hormonet renin hos pigerne. Men undersøgelsen i Odense Børnekohorte giver ingen biologiske forklaringer.

Sammenhængen mellem D-vitaminstatus og blodtryk hos drenge og piger skal undersøges nærmere i Odense Børnekohorte ved fem- og syvårsundersøgelsen af børnene. Her skal der ikke kun ses på navlesnorsværdier af s-250HD, men også på værdier fra blodprøver ved femårs alderen.

”Vi vil belyse, om der kan være tale om en tidlig programmerende effekt fra fostertilstanden, om sammenhængen forsvinder eller styrkes med alderen og om den aktuelle D-vitaminstatus har mere betydning end tidligere. Bestyrkes sammenhængen mellem D-vitamin og blodtryk, kan det have et forebyggende perspektiv. Selv om Sundhedsstyrelsen anbefaler D-vitamintilskud til gravide og børn under to år, er tilslutningen til denne forebyggende overraskende lav. Specielt for flergangsfødende i kohorten,” siger Henrik Thybo Christesen afsluttende.

blodtryk, d-vitamin

Del artiklen med dine venner