Patienter med fremskreden sclerose får ikke rehabilitering

Også patienter med fremskreden sclerose har gavn af rehabilitering, og kommunerne burde henvise flere i stedet for færre, som det sker i dag, mener formand for Sclerosehospitalerne i Danmark, Anne Just.

Alt for få sclerosepatienter kommer i rehabilitering, og problemet gælder i særlig grad patienter med fremskreden sclerose, fortalte formand for Sclerosehospitalerne i Danmark Anne Just i et oplæg på MS Topmødet 2018 i sidste uge. Siden 2012 er antallet af henvisninger af patienter med fremskreden sclerose til sclerosehospitalerne halveret, fortalte hun.

”Sclerosepatienter lever længere og længere, og vi vil meget gerne se dem, der har fremskreden sygdom, men sidste år fik vi kun henvist omkring 97 i den kategori,” sagde Anne Just.

Selv om sclerosehospitalernes kapacitet er en væsentlig udfordring, opfordrer hun kommunerne til at henvise patienter med alle stadier af sygdommen. Samtidig opfordrede hun de fem sundhedsordførere, som var til stede under topmødet til at afsætte flere faste midler til MS-rehabiliteringen.

”Vi mangler midler til, at få ro til at rehabilitere så mange patienter som muligt. I forvejen kommer meget få patienter på sclerosehospitalerne. Sidste år kom kun otte procent på vores hospitaler, så vi har brug for at få midler til at drive hospitalerne, og det skal ikke være satspuljemidler,” sagde Anne Just.

 

Definition af rehabilitering:

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”.

- Kilde: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet”

Emner: multipel sclerose sclerose rehabilitering

Del artiklen med dine venner