Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Vi ser skævt til dem, endda ned på dem – og der bliver ofte brugt barske kommentarer, når vi i Danmark omtaler de af vores medborgere, der lider af svær overvægt. ’Det er de fedes egen skyld. De skal bare tage sig sammen, spise mindre og dyrke mere motion’ – er en holdning, som ikke bare er udbredt i befolkningen generelt – men faktisk også blandt læger og hos sundhedsmyndighederne.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

De unuancerede udmeldinger giver et ganske godt billede af, hvordan vi i Danmark betragter og samtidig stigmatiserer en voksende gruppe af mennesker – de svært overvægtige. Men nu blæser der faktisk nye vinde, fortæller professor og overlæge på endokrinologisk klinik på Aarhus Universitetshospital Bjørn Richelsen, som forsker i svær overvægt.

Det handler ikke bare om motion og livsstil

Bjørn Richelsen er en af den håndfuld danske læger, der har længe forsøgt at gøre opmærksom på, at fedme som oftest beror på mange faktorer samtidigt. Men deres stemmer har hidtil ikke haft tilstrækkelig gennemslagskraft eller fået tilstrækkelig opmærksomhed til at rokke ved den indgroede opfattelse og heller ikke ved Sundhedsstyrelsens retningslinjer for behandling af svær overvægt.

”At svær overvægt eller fedme er en del af et større og langt mere komplekst billede er langsomt ved at slå igennem – og det hilser vi naturligvis velkomment. Det handler altså ikke bare om motion og livsstil. Det handler i høj grad også om for eksempel biologi og hormoner. Og svær overvægt er ikke udelukkende et personligt problem og individets eget ansvar, men også et samfundsmæssigt problem, som vi derfor bliver nødt til at forholde os til og tage medansvar for som samfund. At nå til den erkendelse eller bevidsthed har også taget adskillige årtier, så det er bestemt på tide,” mener Bjørn Richelsen.

Medicin kan ikke konkurrere med kirurgi

Den primære behandling af overvægt og svær overvægt er rådgivning om livsstilsændringer - men det har sammen med den aktuelt tilgængelige medicin fortsat relativt begrænset effekt, når det handler om, at opnå store og blivende vægttab. Den eneste effektive behandling af svær overvægt, er derfor fedmekirurgi, forklarer Bjørn Richelsen.

Bjørn Richelsen.

”Kirurgien er uden sammenligning den absolut mest effektive behandling, vi har mod svær overvægt i dag. Den behandling tilbydes de patienter, som i årevis uden resultat har prøvet alt; piller, kostomlægninger og livsstilsændringer – og som har et BMI på mindst 40 og en vægt, der i snit ligger på 135 kg, eller et BMI over 35 med komplikationer. Der kommer hele tiden nye former for medicin til fedmebehandling på markedet, men fælles for alle dem, som vi kender indtil nu, er, at de angriber overvægten på blot ét punkt. For at komme fedmen helt til livs og for at opnå et varigt vægttab, er det nødvendigt at angribe sygdommen på flere punkter samtidigt.”

Bjørn Richelsen er dog sikker på, at fremtiden tegner både lys og lovende for fedme-medicinen, som på sigt formentlig vil blive så tilstrækkelig effektiv til at kunne hjælpe patienten til at opnå og bibeholde et vægttab ved en biologisk styring af appetitreguleringen. Men lige nu kan medicinen og livsstilsændringer altså ikke konkurrere med kirurgien, understreger Bjørn Richelsen - men tilføjer: ”Livsstilsændringer er dog er udmærkede, inden overvægten bliver udtalt og får alvorlige helbredskonsekvenser.”

Flere midler til forskning

Børn Richelsen er naturligvis rigtig godt tilfreds med, at det ser ud til, at opfattelsen af svær overvægt er under forandring hen i retning af, at det er en sygdom på niveau med andre sygdomme – men er også bevidst om, at for at komme helt i mål, så kræver det, at der fremover bliver prioriteret tilstrækkelige midler til solid forskning inden for området.

”Den forskning, der i øjeblikket foreligger, er så ’tynd’, at vi kun kan drage ganske lidt erfaring af den i forhold til at forstå de komplekse forhold bag udviklingen af svær overvægt – og i forhold til at optimere behandlingsinitiativerne. I dag anvendes satspuljemidler spredt ud over hele området, desværre ofte uden at bidrage med væsentlig ny viden. Så en høj prioritet fremover bør være flere midler øremærket til reel forskning i svær overvægt. For kun gennem solid forskning kan vi rykke markant ved opfattelsen af, at svær overvægt er andet og mere end et individuelt problem. Med solide data i ryggen, kan vi opnå, at området går fra at have en lav prioritet på den nationale agenda til, at det bliver rykket højere op i hierarkiet.”

Emner: overvægt Bjørn Richelsen

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift