Regionerne må tage ansvar på overvægts-området

I dag står det lysende klart, at overvægt er en langt større udfordring for danskernes sundhed, end man hidtil har troet. Skulle man være i tvivl, så blev den endegyldigt elimineret efter Statens Institut for Folkesundhed publicerede sin analyse af konsekvenserne af overvægt.

Det er overbevisende læsning, som dokumenterer, at svær overvægtig er den største risiko for udvikling af multisygdom (større end rygning), usund kost, manglende motion og alkohol. Se rapporten her: https://www.regioner.dk/media/12496/risikofaktorer-for-multisygdom-sif.pdf 

Reelt savner KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) et "O" for overvægt og burde i fremtiden hedde KRAMO, idet de andre faktorer nok er vigtige, også i sammenhæng med overvægt, men overvægt er i sig selv en risiko, og den er ikke nødvendigvis knyttet til kost og motion (eller rygning og alkohol).

Skulle man være i tvivl, så har også Kræftens Bekæmpelse skærpet sit fokus på overvægt og på risikoen for kræft ved svær overvægt. Også der er eksperterne klar til at gå ind i kampen  Se f.eks. denne rapport fra Kræftens Bekæmpelse:

https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/8/8178/1568287418/rapport_overvaegt_kb_sst_2019_final.pdf 

Senest blev alt dette bekræftet på en stort anlagt konference om overvægt 13. november, holdt i Chr. IV’s Børsbygning ved siden af Christiansborg og arrangeret af Dansk Erhverv, Novo Nordisk og den såkaldte Overvægtsalliance, som består af en række eksperter og fagfolk med indsigt i overvægt.

Her fik offentligheden og markante medlemmer af Folketingets sundhedsudvalg en grundig tur rundt i overvægtspørgsmålet. Turen blev guidet af Jens Meldgaard Bruun, professor og overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus, og formanden for Adipositasforeningen, Per Nielsen, og de blev suppleret af alt, hvad der kan krybe og gå af eksperter, når det gælder overvægt. Der var mange budskaber, men det bærende var, at man er nødt til at se på overvægt som to adskilte problemer: Ét, som handler om at forhindre, at flere bliver overvægtige, og ét andet, der drejer sig om personer, som er blevet overvægtige. Groft sagt kalder det første på forebyggelse, det andet kalder på behandling.

Den logik er faktisk et stort skridt frem i et Danmark, som er ekstremt optaget af forebyggelse, og da ganske særligt, når det gælder overvægt. Overalt i det danske samfund anses overvægt for at være en livsstilssygdom. Det er desværre kendsgerningen, at de fleste danskere mener, at de tykke selv må klare deres problemer – og at de i øvrigt selv er skyld i dem. Selvfølgelig kan de få hjælp og opmuntring, men så heller ikke mere.

Men sådan var det ikke i Børsbygningen denne dag. Dér understregede den ene ekspert efter den anden, at sådan hænger tingene ikke sammen. I dette selskab var alle, også størstedelen af politikerne, klar over, at mennesker med overvægt, heller ikke svær overvægt, kan rulle deres sygdom tilbage. Jo, det er muligt at tabe sig, men hverken i tilstrækkeligt omfang eller særligt langvarigt. Hvis først overvægtsproblemet er massivt, så skal der andre midler til.

Det synspunkt fandt genklang hos Martin Geertsen (V), Kirsten Normann Andersen (SF), Liselott Blixt (DF), Per Larsen (K) – til gengæld var Tanja Larsson (S) ganske tvetydig. Karin Friis Bach (Rad.), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, var nervøs for, at arbejdet med en plan kan blive en syltekrukke.

Samlet set var denne samling af politikere også parat til at bakke op om en national indsats.

Der var heller ikke mange i lokalet, som ikke er eller blev klar over, at der findes lægemidler, som aktuelt nok kan tilbyde nogle gevinster på vægten, dog ikke mere end op til syv-otte procent. Men fremfor alt, at der er lægemidler på vej, som reelt er alternativer til fedmekirurgi, som i dag er den eneste mulighed for at skabe varige og markante vægttab. Et af dem er netop lanceret i USA, og det kommer jo fra Novo Nordisk, som var blandt dagens værter.

Der er altså behandlingsmuligheder, blot er de forbeholdt de få. Til gengæld er det gået op for alle, at nye farmakologiske muligheder er på vej, som sætter Danmark i stand til at tage fat for alvor på at løse problemerne for de mest overvægtige. Det bliver sikkert dyrt. Men det er ikke desto mindre en mulighed, som er lige om hjørnet, og som kommer til at blive en enorm udfordring for sundhedsbudgetterne – selvom der også er store økonomiske gevinster.

Det er denne fremtid, Danmark skal begynde at indstille sig på – og det kommer til at kræve meget.

Netop derfor er det særligt ærgerligt, at denne logik desværre ikke har ramt Danske Regioner, og det blev - paradoksalt nok - klart, netop da rapporten om overvægt fra Statens Institut for Folkesundhed, udarbejdet på foranledning af Danske Regioner, blev offentliggjort. Den ledsagedes nemlig af en række anbefalinger fra netop Danske Regioner, og tænk en gang, samtlige anbefalinger drejer sig om, hvad andre sektorer skal gøre for at løse dette monumentale sundhedsproblem. 

I spidsen for denne modoffensiv har regionerne  sat Ulla Astman (S), næstformand for Dansk Regioner og til daglig regionsformand i Region Nordjylland, og hun lagde straks fra starten sin og regionernes opskrift frem: Den består udelukkende om indsatser fra andre aktører i det danske sundhedsvæsen - og det er desværre blevet en typisk strategi for Danske Regioner.

Fremfor alt peger Danske Regioner på, at Folketinget skal vedtage en folkesundhedslov, som skal sikre, at sundhed og forebyggelse altid tænkes ind, når der udvikles politikker generelt. ”En folkesundhedslov kan løfte forebyggelsesindsatsen til næste niveau,” mener Danske Regioner.

Ulla Astman sætter disse ord på denne opfordring: ”En ny lov vil betyde, at sundhed og forebyggelse tænkes med ind, når der udvikles politik. Og det er der behov for. Både for det enkelte menneske, der udvikler f.eks. fedme eller andet, der ofte kan forebygges, men som for manges vedkommende medfører jævnlig kontakt med sundhedsvæsenet og en række kroniske sygdomme.”

Udover denne folkesundhedslov ønsker Danske Regioner at udbygge forebyggelsesindsatsen, f.eks. med øget forskning og indsamling af viden.

Desværre demonstrerer Danske Regioner her et rent ud sagt forældet syn på overvægt. Danmark har i årevis forfulgt dette spor, at overvægt kan forebygges. Men ikke bare har denne tankegang vist sig ubrugelig til at opnå resultater, den bidrager også til at stigmatisere de mennesker, som er ramt af overvægt. Udbredelsen og alvorligheden af overvægt er jo vokset år for år. I dag er hver 6. dansker ramt af svær overvægt, og den andel vil fortsætte med at vokse med uhyggelig kraft.

Danske Regioners tyrkertro på, at man selv er herre over sin vægt er primitiv og forkert. Mest præcist udtrykkes det af chefen for Kræftens Bekæmpelses afdeling for Forebyggelse og Oplysning, Mette Lolk Hanak. ”Overvægt er ikke noget, man vælger at få. For mange er det en daglig kamp at holde vægten, derfor er det vigtigt ikke at stigmatisere borgere med overvægt og se overvægt som et tegn på manglende viljestyrke.”

Det citat burde Ulla Astman og Danske Regioner terpe, indtil det sidder fast og er forstået.

Danske Regioner skal ikke være tilskuer til en indsats på overvægtsområdet. Regionerne skal tværtimod være krumtappen i en indsats, som skal sættes ind overfor overvægt. Det kan ikke nytte, at regionerne ikke tager ansvar, og regionernes rolle er og bliver at tage sig af problemerne med svær overvægt, når den er opstået. Så skal regionerne stå klar med behandlingstilbud, og der skal regionerne altså være parat til at løfte indsatsen betydeligt over det aktuelle niveau. De opgaver skal regionerne koncentrere sig om, snarere end at skubbe løsninger over til andre.

Vi savner se initiativer fra regionerne, der peger i den retning.

Nu da der er løsninger på vej, så skal regionerne være klar til at udnytte mulighederne.

Emner: overvægt

Del artiklen med dine venner