Hvordan kan vi udsætte de mest syge borgere for blodpropper og traumer for at spare?

Debat

Knud Kristensen
Landsformand, SIND
- Landsforeningen for psykisk sundhed

DEBAT: Knud Kristensen, landsformand for SIND - landsforeningen for psykisk sundhed, har i dette debatindlæg et spørgsmål til alle folketingskadidater: Hvad vil du gøre for at forhindre, at pladsmangel på Sikringen fremover fører til umenneskelig behandling af retspsykiatriske patienter?

Til trods for at Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur har kaldt bæltefikseringer over 48 timer for nedværdigende og umenneskelig behandling, så kan det tilsyneladende stadig lade sig gøre lovligt at lade patienter ligge fastspændt uafbrudt i op til 13 måneder i træk.

Den 7. maj 2019 var sundhedsminister Ellen Trane Nørby kaldt i samråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Her skulle hun svare på, hvordan regeringen vil sikre midler til et tilstrækkeligt antal pladser på Sikringen i Slagelse, så sager hvor borgere bæltefikseres i adskillige måneder på grund af lang ventetid til Sikringen undgås.

Få timer før samrådet skulle påbegyndes, gik Lars Løkke Rasmussen på talerstolen for at meddele, at der skal afholdes valg til Folketinget. Når der er udskrevet valg indstilles Folketingets arbejde, så hverken udvalget eller vi fik svar på det stillede spørgsmål.

Baggrunden for samrådsspørgsmålet er to alvorlige sager om langvarige bæltefikseringer.

I Middelfart var en patient bæltefikseret i 10 måneder, og i Aalborg var en anden patient uafbrudt fikseret i hele 13 måneder.

I begge sager var begrundelsen for de langvarige bæltefikseringer alene, at der ikke var plads til de pågældende på Sikringen i Slagelse.

Den 31-årige patient, der var bæltefikseret i 10 måneder på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, anlagde sag, hvor han krævede den langvarige bæltefiksering kendt ulovlig. Han krævede samtidig en økonomisk godtgørelse. Retten fandt fikseringen lovlig og afviste erstatningskravet.

Jeg har ikke mulighed for at vurdere, om de enkelte fikseringer isoleret set er i overensstemmelse med lovgivningen eller ej.

Men det er hævet over enhver tvivl, at så langvarige bæltefikseringer ikke bør forekomme. Det mener Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur, alle dem jeg har talt med – og mig!

Når man føjer til, at fikseringerne alene er begrundet i, at der ikke var plads til at overføre patienterne til Sikringsafdelingen i Slagelse, så bliver det i virkeligheden til et politisk spørgsmål.

Her i valgkampen vil jeg gerne stille det politiske spørgsmål:

Vil vi virkelig byde nogle af samfundets allermest syge borgere, at de skal ligge fastspændt til en seng i op til 13 måneder (395 dage eller 9.480 timer) – uden mulighed for at komme i bad eller på toilet?

På Sikringsafdelingen har man nogle særlige muligheder for at håndtere meget syge borgere. Muligheder, som man ikke har andre steder. Derfor bør det være en selvfølge, at man bliver overført til Sikringen, hvis der er behov for det.

Først og fremmest er normeringerne på Sikringen betydeligt bedre end på andre psykiatriske afdelinger. En plads på sikringen koster årligt godt 3,6 mio. kr. – mere end dobbelt så meget som en plads på en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
Det er da også den meget høje udgift til driften, der anføres som begrundelse for ikke at udvide kapaciteten på Sikringen.

For at sætte sagen på spidsen, så har vi i Danmark altså besluttet, at vi ikke vil investere 3,6 mio. kr. for at forhindre en behandling som alle er enige om er både umenneskelig og i strid med menneskerettighederne.

Vi har besluttet, at vi vil udsætte de allermest syge borgere for liggesår, blodpropper og en dybt traumatiserende behandling – for at spare penge.

Her i valgkampen vil jeg gerne spørge vores folketingskandidater, om de synes, at det er en psykiatri, som vi kan være bekendt? En ekstra afdeling på Sikringen med plads til 10 patienter koster altså mindre end spidsen af et F-35 jagerfly!

Hvis vi ikke vil investere i at udvide kapaciteten på Sikringen, så må vi investere i at forbedre normeringen på nogle af de retspsykiatriske afdelinger, så man bliver i stand til at tilbyde patienter bedre vilkår, mens de venter på overflytning til Sikringen.
Allerbedst vil det naturligvis være at investere intensivt i at sikre den bedst mulige behandling i almenpsykiatrien, så psykisk syge ikke ender med at blive så syge, at vi ikke kan håndtere dem der.

Uanset hvilket parti du stemmer på, så stem personligt på én, der vil gøre noget særligt for psykiatrien!

Del artiklen med dine venner