Danmark på vej mod at blive medicinfjendsk

Der skyller en meget ubehagelig bølge ind over Danmark i disse tider – båret ind af regionerne, som anvender medicinudgifter som den vigtigste forklaring på, at de ikke har penge nok og ustandselig må afskedige varme hænder. Sandheden er jo, at medicin stadig udgør en brøkdel af disse enorme budgetter. Sandheden er også, at stigningerne i medicinudgifterne reelt burde prelle af på et sundhedsvæsen, som befinder sig midt i et nærmest afsindig investeringsraseri.

Medicinfjendtligheden blev åbenbar efter de seneste afgørelser i Medicintilskudsnævnet. Her sidder en flok læger og beslutningstagere uden specialindsigt i lægemidler og træffer beslutning om hvilke lægemidler, der skal have tilskud eller ej. Og kommer tomlen nedad, så kommer lægemidlerne kun undtagelsesvist i anvendelse, fordi praktiserende læger i givet fald skal bruge lang tid på at ansøge om at få lov at bruge lægemidlet – og det orker de færreste af dem.

På sit seneste møde sendte Medicintilskudnævnet to glimrende og udbredte lægemidler i skammekrogen uden tilskud, nemlig Saxenda til behandling af svær overvægt og Xarelto til patienter med koronar eller perifer arteriesygdom, hvilket i forvejen er et udbredt NOAK-lægemiddel.

Men det har ikke overbevist Medicintilskudsnævnet, som rent ud sagt er sat i verden til at forhindre gode lægemidler i at nå frem til patienter, hvis de indebærer forhøjede omkostninger. 

Dette nævn er Finansministeriets håndgangne mænd (og to kvinder). De tjener ikke sundheden, og det er utroligt, at et moderne samfund som det danske kan acceptere de forklaringer, som nævnet anvender for at udgå at tage behandlinger i brug til patienter, som ellers har et indlysende behov.

I begge tilfælde spiller det en afgørende rolle, at Medicintilskudnævnet rent ud sagt ikke har tillid til, at praktiserende læger kan administrere lægemidlerne. I Saxendas tilfælde kan lægerne ikke finde ud af seponere (ophøre med det) lægemidlet, hvis ikke det virker efter hensigten. De praktiserende læger kan sandelig heller ikke finde af ud af afprøve en række andre muligheder, inden de udskriver Saxenda – så begavede er de praktiserende læger ikke, efter Medicintilskudsnævnets opfattelse.

Lignende argumentation anvendes for Xarelto – og i begge tilfælde burde praktiserede læger gå amok over denne nedvurdering af deres evner. Man spørger sig selv, hvordan Praktiserende Lægers Organisation (PLO) kan acceptere, at deres medlemmers manglende kompetencer skal være forklaringen på, at patienter ikke kan få rette behandling. Men hidtil har det ikke just fået PLO på barrikaderne – for det er jo ikke første gang, at de praktiserende lægers færdigheder bliver til en bærende forklaring på at kvalificeret medicin ikke kommer i anvendelse

I begge tilfælde vælger Medicintilskudnævnet også at se bort fra vigtige studier, som eller anses for er være i verdensklasse, og som er uhyre brugbare. Men det passer ikke Medicintilskudsnævnet, fordi studierne havde et andet sigte.

Og sådan torpederes alle gode argumenter.

Der er ingen stærke patientforeninger indenfor nogle af de indikationer, som disse to lægemidler skal komme til gode. Derfor er der ingen patienter, som råber op eller rettere bliver hørt. Og derfor kan et lægemiddel uden videre blive voldsomt udbredt til behandling af type 2 diabetes, mens mennesker med svær overvægt får en begmand. Hjerteforeningen kæmper osgå for patienter med atrieflimren, men ikke med stor energi for patienter med behov for Xarelto.

Det er forbløffende, at Medicintilskudsnævnet får lov, år ud og år ind, til at fodre danske patienter af med elendige bortforklaringer. Ingen reagerer, heller ikke politikere.

Det er næsten ikke til at holde ud – men det officielle Danmark er ikke parat il at kæmpe for patienterne. Endnu.

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

 

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift