Drop overflødig vejledning, Medicinrådet, og se på æggestokcancer

Nu går Medicinrådet med piber og trommer ind i behandlingsvejledninger til kronikerområdet. I første omgang bare til type 2 diabetes, senere kan andre områder komme til – og det kunne være en god nyhed, men...

I dag er det jo Medicintilskudsnævnet, der tager sig af den slags, og det har alle dage været skandaløst elendigt – dér handler det bare om økonomi, og på det punkt kan man forvente en mere fagligt velbegrundet tilgang fra Medicinrådet.

Når det så alligevel ikke just er en god nyhed, så er det fordi en behandlingsvejledning til medicinsk behandling af type-2 diabetes simpelt hen er overflødig. Ja, faktisk er der for mange behandlingsvejledninger på området, og for få dage siden kom endnu én, fordi det europæiske endokrinologiske selskab, EASD, sammen med sit amerikanske sidestykke, ADA – og efter en del arbejde – har formuleret en fælles behandlingsvejledning.

Dertil kommer behandlingsvejledningerne fra de praktiserende lægers selskab, DSAM, sammen med endokrinologernes selskab, DES, som også er relativt nye. For det ikke skal være løgn, så har Indsatser for Rationel Farmakoterapi, IRF, også udarbejdet en behandlingsvejledning, i øvrigt i samarbejde med både DES og DSAM. 

Det turde være tilstrækkeligt, og det har begge organisationer da også påpeget fra første færd.

Hvis Medicinrådet gerne vil udvide sit territorium, så kunne det sandelig godt være en fordel. Rådet har efterhånden vist sit værd, nemlig relativt hurtige afgørelser baseret på et fagligt fornuftigt grundlag (som regel da). Medicinrådet har også vist, at beslutningsprocesserne kan være mere transparente, end vi er vant til i Danmark. Og efter begynderproblemerne med at indføre skrappe habilitetsregler, så ser det ud til, at vi er på vej til at finde løsningerne. 

Faktisk er det ikke længere Medicinrådet, som skaber problemer med ibrugtagning af ny medicin – den abe sidder regionerne med. 

Rådets formænd, Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen, argumenterer med, at indsatsen kunne føre til lavere priser. Men hvordan? I dag forhandles priserne på disse lægemidler jo ikke med Amgros. De to formænd nævner også, at det ville være godt at løfte medicinomkostninger af sygehusbudgetterne, men netop lægemidler til type-2 diabetes fylder da ingenting i hospitalernes budgetter. Ved d’herrer virkelig ikke at disse lægemidler ikke just tynger hospitalerne.

I stedet burde Medicinrådet prioritere at gøre sit arbejde færdigt dér hvor det flyder, f.eks. er det absolut ikke i orden, at Medicinrådet ikke har kunnet levere en afgørelse for æggestokcancer. Der har et lægemiddel stået klar til godkendelse i over et år, uden Medicinrådet har kunnet få sagen afgjort, ganske enkelt fordi der ikke kan samles et fagudvalg der lever op til Medicinrådets skærpede habilitetskrav. Hvorfor ser rådet dog ikke i øjnene, at det aldrig kommer til at ske, og at rådet derfor burde gå mindre restriktivt til værk. Lige nu er det patienterne, som betaler prisen for den stædighed.

Derfor bliver man også forstemt over at se, at nu er afgørelsen skubbet til 2019, som det fremgår af det seneste referat. Dermed nærmer denne forsinkelse sig to år. Og den kunnet netop have økonomisk betydning. 

Som eksperten på området, Mansoor Mirza Mansoor Mirza, overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet og specialist i gynækologisk cancer, udtrykker det:

”Når behandlingen er så god, virker den også i lang tid. Så det vil helt klart påvirke vores budget – og vores allesammens skattepenge – at skulle behandle med PARP-hæmmerne. Vi kan ikke afvise at give behandling ud fra økonomi, men vi kan spille firmaerne ud mod hinanden og få prisen ned.”

Måske skulle Medicinrådet prioritere den slags i stedet for at lancere behandlingsvejledninger på områder, for der er masser af kvalificerede vejledninger.

Emner: æggestokkræft

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift