Patienters selvrapportering virker skam – men det kan blive endnu bedre

Forventningerne er kolossale til PRO, altså selvrapporterede oplysninger, hvor patienterne monitoreres eller selv rapporterer om deres helbred og livskvalitet, mens de er i behandling.

På den måde skal PRO, som er forkortelsen for Patient Reported Outcome, afsløre, hvordan patienten har gavn af en behandling, og hvordan livskvaliteten udvikler sig undervejs.

Der er for længst præsenteret teknologiske – digitale - muligheder for fjernovervågning, og der udvikles løbende på værktøjerne. Håbet er, at PRO kan hjælpe patienterne med støtte, så snart behovet opstår, snarere end – som i dag – når patienterne med forsinkelse, forglemmelse og manglende præcision spørges om, hvordan de har det.

På verdens største kræftkongres ASCO præsenteredes i weekenden et studie, som dokumenterer, at systemerne dur. Studiet handlede om patienter med hoved-hals kræft. Det omfattede 357 patienter. Af dem anvendte 169 patienter et teknologisystem, CYCORE,  som monitorer patienterne ved hjælp af sensorer, og hvor patienterne besvarede spørgsmål på en tablet. Resten af patienterne modtog den sædvanlige behandling, nemlig ugentlige lægebesøg.

Selve systemet virkede skam, og CYCORE-gruppen oplevede også lavere forekomst af alvorlige bivirkninger. Men forbedringerne var nu ikke overvældende.

Så var det straks mere overbevisende på sidste års ASCO, hvor et opsigtsvækkende PRO-studie med deltagelse af 766 patienter i kemoterapi for tumorer, som havde bredt sig, viste mere overbevisende resultater.

Efter seks måneder oplevede 31 procent flere patienter i den selvrapporterende gruppe end i standardbehandlingsgruppen livskvalitetsfordele i forhold til forsøgets start (34 procent mod 18 procent). Antallet af akutte hospitalsbesøg blev reduceret med syv procent. Den gennemsnitlige OS var fem måneder længere for patienter i PRO-gruppen sammenlignet med standardbehandling (31,2 måneder mod 26,0 måneder), og det gav en femårig absolut overlevelsesfordel på otte procent.

Der er altså noget om snakken, og logikken er sandelig også bag tankegangen.

Overlæge på Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet, Claus Andrup Kristensen er blandt de læger som er optaget af PRO. Til Propatienter siger han ”Der kommer mere og mere fokus på, at patienterne selv rapporterer deres bivirkninger og graden af dem under behandling – det giver nok et mere sandfærdigt billede end lægens vurdering af, hvordan patienterne opfatter deres bivirkninger.”

Og så enkelt – og vigtigt - er PRO faktisk.

 

 

 

 

Emner: pro

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

 

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

catch(err){alert('The form could not be submitted '+err);return false;}"/>