Godt, man ikke er svensker

Tænk engang, Sverige har endnu ikke indført den nyeste immunterapi til behandling af ikke-småcellet lungekræft. Pembrolizumab hedder lægemidlet, og det blev taget i brug i Danmark i marts. 

Læs mere ...

Så er det sæson for alternative fakta om patienttilfredshed

Så er det igen sæson fra jubelbudskaber fra Danmarks regioner - den enorme Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser er netop offentliggjort og så kommer regionernes presse afdelinger på overarbejde, når de skal udbrede det glade budskab om at netop deres region skam er Danmarksmester i patienter. 

Læs mere ...

Er det rimeligt at sætte de små patientforeninger i skammekrogen?

Medicinrådet, Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse er utrygge ved små patientforeninger, der modtager for meget støtte fra medicinalindustrien og rådets formand Jørgen Schøler Kristensen forslår nu stramninger af de gældende habilitetsregler. Stramninger der vil sætte foreningerne uden for indflydelse. Spørgsmålet er, om det at være afhængig af støtte fra industrien er det samme som at være i lommen på den, og hvor patientforeningerne så skal få de ressourcer fra, der skal til for at imødekomme deres medlemmers behov for viden og erfaringsudveksling?

Læs mere ...

Sundhedsstyrelsen i dårligt selskab

Der er behov for et omgående og håndfast politisk initiativ efter Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner imod al sund logik og alskens evidens har dikteret at grænsen for at fedmeoperere fortsat skal være et BMI på 50.

Læs mere ...

Patientgiganterne tager magten fra de små

Medicinrådet skal underlægges skrappere habilitetsregler end RADS og KRIS. Rådet må, mener formandskabet, aldrig mistænkes for at være i lommen på medicinalindustrien. Spørgsmålet skal drøftes allerede på det næste møde i rådet 1. marts.

Læs mere ...