Svært overvægtige får ikke tilstrækkelig behandling

Et nyt amerikansk studie konkluderer, at der fortsat er adskillige barrierer for, at svært overvægtige modtager effektiv behandling – også selv om svær overvægt i stigende grad bliver anerkendt som en sygdom. Det samme gælder i Danmark, hvor det fortsat er en udbredt opfattelse, at overvægt altid skyldes for meget mad og for lidt motion.

90 millioner amerikanere er svært overvægtige. Men det er kun et fåtal af dem, der opsøger og modtager langsigtet behandling for deres sygdom. Det viser nye resultater fra ACTION-studiet (Awareness, Care and Treatment In Obesity Management), som den 31. oktober blev publiceret i tidsskriftet Obesity.

Det amerikanske studie viser blandt andet, at det kun er 71 procent af de svært overvægtige, der har drøftet deres overvægt med egen læge inden for de seneste fem år - og kun 55 procent af dem har faktisk fået stillet diagnosen ’svær overvægt’. Kun en fjerdedel af dem, 24 procent, er blevet tilbudt opfølgende behandling.

Formålet med ACTION-studiet er at undersøge de væsentligste barrierer for behandling af svær overvægt set fra forskellige perspektiver; nemlig de svært overvægtiges, lægernes og arbejdsgivernes. Forhåbningen er, at resultaterne kan være med til at bane vej for et samarbejde på tværs for at forbedre indsatsen i forhold til behandling, undervisning og støtte til de mennesker, der lever med svær overvægt.

Et samfundsproblem, som ikke er til at overse

I Danmark har vi endnu ikke ’amerikanske tilstande’ – men cirka 1.3 millioner danskere er overvægtige og omkring 400.000 er svært overvægtige. Overvægt og særligt svær overvægt er med andre ord et samfundsproblem, som ikke er til at overse, og vi er derfor nødt til at kunne imødegå udfordringen og løse opgaven, fastslår professor og overlæge på Regionshospitalet i Randers, Jens Meldgaard Bruun, og erkender samtidig, at der, som i USA, er adskillige barrierer, der skal ryddes af vejen, inden vi når dertil:

”I Danmark finder behandlingen af svært overvægtige sted hos den praktiserende læge, som ikke har mulighed for at henvise patienten til et specialiseret behandlingstilbud med mindre, at der er tale om fedmekirurgi, hvilket kræver et BMI på mindst 35 og følgesygdomme. Lægen kan dog, hvis livsstilsændringer i form af øget motion og diæt ikke har tilstrækkeligt effekt, og patienten har et BMI på >30 kg./m2 - eller 27 med følgesygdomme som for eksempel type 2-diabetes - forsøge med medicinsk behandling. Men den medicinske behandling er desværre ofte dyr, og lægen skal derfor søge enkelttilskud, hvilket er ganske tidskrævende. Derfor bliver det ikke altid sat i værk i en travl hverdag,” siger han.

Vi stempler folk som dumme og dovne

Men det, som Jens Meldgaard Bruun fremhæver som den absolut største barriere i Danmark, er den udbredte opfattelse af, at overvægt og svær overvægt er den enkeltes eget ansvar. Det er, fastslår han, en stærkt forsimplet opfattelse af virkeligheden, at et varigt vægttab udelukkende handler om at spise mindre og motionere mere:

”Vi stempler folk som dumme og dovne, hvis de vejer for meget. Men hvis det virkelig var så enkelt at tabe sig, så var der jo langt flere, der gjorde det. Intet voksent menneske ønsker at veje 150 kilo, og intet barn stræber efter at veje 100 kilo i niende klasse. At være svært overvægtig er typisk forbundet med stor skam - og der går derfor som oftest lang tid, inden de svært overvægtige opsøger deres læge for at få hjælp. Jeg mener, at vi som samfund er nødt til at tage den opgave på os, og vi er nødt til – også i det danske sundhedsvæsen - at tage overvægt og svær overvægt alvorligt.”

Sundhedsudgifterne stiger i takt med vægten

Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv giver det også rigtig god mening, at svær overvægt bliver anerkendt som en sygdom og bliver behandlet på linje med andre sygdomme, forklarer professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, for mennesker med svær overvægt er dyrere for samfundet end mennesker med et almindeligt BMI. Tallene er dog ikke helt enkle at gøre op:

”For at beregne hvad svær overvægt koster samfundet, skal vi vide præcist, hvor mange mennesker, det drejer sig om. Vi skal også vide, hvilke helbredsmæssige følgevirkninger, der er tale om - og så vi skal vide noget om merforbruget af sundhedsydelser hos de svært overvægtige. Dertil kommer spørgsmålet om, hvorvidt den svære overvægts helbredsmæssige konsekvenser giver sig udslag i øget sygefravær, førtidspensionering eller endda reduceret levetid.”

Ifølge Kjeld Møller Pedersen koster en gennemsnitlig dansker uden diabetes samfundet omkring 23.000 kroner om året i sundheds- og plejeomkostninger. En person med et BMI på 30-40 til sammenligning koster omkring 33.000. Sundhedsudgifterne stiger i takt med den overvægtiges vægt. Også derfor giver det altså rigtig god mening at hjælpe svært overvægtige personer med at opnå et varigt vægttab.

 

Om svær overvægt

  • Svær overvægt er en sygdom, der kræver en vedvarende indsats. Den er forbundet med mange alvorlige helbredsmæssige følgevirkninger og nedsat levetid. Følgesygdomme til svær overvægt er blandt andet type 2-diabetes, hjertesygdom, obstruktiv søvnapnø og visse former for kræft. Det er en kompleks sygdom, der er påvirket af flere forskellige forhold, herunder fysiologiske, psykologiske og miljømæssige, socioøkonomiske og genetiske faktorer.
  • Den globale stigning i forekomsten af svær overvægt er en trussel mod folkesundheden med betydelig indvirkning på de offentlige sundhedsudgifter. I 2014 var 13 procent af verdens voksne befolkning, eller omkring 600 millioner voksne, svært overvægtige.
  • Overvægt er et hastigt stigende problem i Danmark - som i resten af den vestlige verden. Siden 1987 er der blevet 75 procent flere overvægtige. 30 - 40 procent af den voksne befolkning er i dag overvægtige. Det svarer til 1.3 mio. danskere. Ca. 12 procent af den voksne danske befolkning, svarende til ca. 400.000 personer, lider af svær overvægt (BMI > 30), mens ca. 0,5 % skønnes at lide af ekstrem overvægt (BMI > 40).
  • Lidt over 34 procent af alle kvinder og knap 50 procent af alle mænd i Danmark er overvægtige. Særligt foruroligende er det, at stadigt flere børn og unge bliver overvægtige. De seneste tal fra den nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelse viser, at den største stigning i forekomsten af svær overvægt ses blandt 16–24-årige mænd. Dertil kommer, at forekomsten af overvægt blandt børn er steget to-tre gange i løbet af de seneste 25 år.
  • Overvægt og svær overvægt findes i alle befolkningsgrupper, men det er især blandt den del af befolkningen, som har de korteste uddannelser, de laveste indkomster og er ufaglærte, ligesom der er flere overvægtige på landet end i byerne.

- Kilder: Novo Nordisk, Danmarks Statistik og Aleris Hamlet

Emner: overvægt Jens Meldgaard Bruun Kjeld Møller Pedersen

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift