Overvægt ændrer hjernen hos diabetespatienter

Har du type 2-diabetes i et tidligt stadium kan overvægt føre til mere alvorlige hjerneabnormiteter og kognitive problemer end hvis du var normalvægtig.

Det antyder en ny undersøgelse fra Sydkorea, hvor forskere har sammenlignet raske normalvægtige med diabetespatienter med og uden overvægt.

Kronisk type 2-diabetes er allerede kendt for at øge risikoen for en række helbredsproblemer i flere organer i hele kroppen. Komplikationer i hjernen forårsaget af sygdommen kan fremskynde kognitiv dysfunktion, og endda øge risikoen for demens. Selvom den nøjagtige mekanisme, der ligger til grund for, hvordan diabetes ændrer hjernen, ikke står klart, tyder meget på at insulinresistens, dårlig blodsukkerkontrol og inflammation har betydning.

Fedme er forbundet med en øget risiko for diabetes og er forbundet med metabolisk dysfunktion, som i sig selv har vist sig at have en sammenhæng med hjerneændringer.

Derfor har forskere fra Ewha Brain Institute, Ewha Womens University, Seoul, Sydkorea i samarbejde med Brain Institute, University of Utah, Salt Lake City, UT, USA, undersøgt virkningerne af at være overvægtige eller fede på hjernen og de kognitive funktioner hos mennesker med tidlig stadium type 2-diabetes.

En gruppe på 150 koreanere mellem 30 og 60 år blev rekrutteret til undersøgelsen. De bestod af 50 overvægtige/fede personer med type 2-diabetes, 50 normalvægte individer med diabetes og 50 normalevægtige kontrolpersoner uden diabetes.

Deltagerne blev matchet i forhold til alder og køn på tværs af de tre grupper, og diabetikerne blev også matchet i forhold til sygdomsvarighed. Personer med kroniske diabetiske komplikationer eller store medicinske, neurologiske eller psykiatriske lidelser blev udelukket fra undersøgelsen, og alle patienter med diabetes var blevet diagnosticeret inden for de seneste fem år og havde ikke modtaget stabil insulinbehandling.

MRI-scanninger målte den gennemsnitlige tykkelse af hele hjernebarken hos deltagerne, der også gennemgik hukommelsestest og test af psykomotorisk hastighed og adfærdsfunktioner, da disse er kendt for at blive påvirket hos mennesker med T2D.

Undersøgelsen viste, at den grå substans var signifikant tyndere i klynger i hjernens temporale, prefrontoparietale, motoriske og occipitale kortex hos deltagere med diabetes sammenlignet med kontrolgruppen uden diabetes.

Yderligere udtynding af hjernens temporale og motoriske kortexer blev også observeret hos overvægtige/fede diabetiske grupper sammenlignet med diabetikere med normal vægt. Forskerne opdagede også regionspecifikke ændringer, som tyder på, at temporallappen har en særlig sårbarhed for de kombinerede virkninger af at være overvægtig og have type 2-diabetes.

Tidligere undersøgelser har allerede fundet ud af at overvægt/fedme og type 2-diabetes begge øger risikoen for demens uafhængigt af hinanden. Mindskelsen af temporallappen er også blevet identificeret som en af de tidligste observerbare ændringer i hjernens storskalastruktur hos patienter med Alzheimers sygdom.

Behov for tidlig indgriben

Ændringer i hjernen, der blev observeret i dette studie, kan være en indikation af, hvordan overvægt i kombination med type 2-diabetes og risikoen for at udvikle demens er forbundet.

Forskerne gør opmærksom på, at folk af asiatisk herkomst har tendens til at være mere sårbare over for små stigninger i BMI og har højere risiko for type 2-diabetes end andre etniske grupper. Denne sårbarhed kan være forbundet med forskelle på celleniveau såvel som en tendens til insulinresistens, selv hos tynde personer.

"Desuden fandt vi, at ændringer i hjernebarkens tykkelse og hvid substans relateret til sygdomsvarighed var mere fremtrædende hos overvægtige diabetespatienter. En tilsvarende tendens blev også fundet i psykomotorisk hastighed. Disse resultater tyder på, at vægten kan spille en yderligere rolle for diabetes 2-relaterede hjerne- og kognitive ændringer," skriver forskerne og tilføjer:

"Vores resultater fremhæver også behovet for tidlig indgriben med det formål at reducere risikofaktorer for overvægt eller fedme hos type 2 diabetikere for at bevare deres hjernestruktur og kognitive funktion."

De understreger også, at betydningen af at behandle insulinresistens i det tidlige stadium af diabetes kan være større end tidligere antaget.

De pointerer, at undersøgelsen lider under en mangel.

"Den nuværende undersøgelse rekrutterede ikke overvægtige/fede personer uden type 2-diabetes. Derfor kan vi ikke vurdere de potentielle virkninger af overvægt og fedme, der er fuldstændig uafhængig af type 2-diabetes på metaboliske, hjerne- og kognitive målinger."

Emner: overvægt type 2 diabetes

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift