Rettigheder. Viden. Inspiration


"Det overraskede mig, at tonen mellem forskerne var blevet så skinger,” siger Lone Grøn.

Antropolog: Grøftegravning i overvægtsdebat bremser for løsningen

Siden der i 2018 blev registreret flere danskere med overvægt end normalvægtige, er bølgerne gået højt i debatten om årsag og løsning. Der har udkrystalliseret sig skarpe poler blandt forskere, beslutningstagere og meningsdannere. På den ene side står de, der fokuserer på at nedbringe overvægten, og på den anden dem, der mener, at dette fokus styrker stigmatiseringen.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Men denne polarisering er ulykkelig, mener antropolog og professor ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velværd, Lone Grøn. I stedet for grøftegravning efterlyser hun samarbejde og større lydhørhed fra begge sider. I det debatindlæg, hun sammen med antropologerne Else Ladekjær fra VIVE og Pernille Andreassen fra National Center for Overvægt har skrevet, og som blev publiceret på Politikens Sundhedsmonitor i maj, hedder det blandt andet:

”… polariseringen mellem et vægttabsorienteret og et stigmaorienteret perspektiv er hverken konstruktiv eller fremmende for en bedre forståelse af overvægt. Tværtimod bliver polariseringen mellem disse to positioner i deres ekstreme former en hindring for nytænkning.”

Skinger tone

Lone Grøn har gennem mange år forsket i overvægt, men indenfor de seneste år beskæftiget sig med andre emner. Da hun deltog i en konference om overvægt, blev hun derfor rystet over, at fronterne var blevet trukket så hårdt op.

”Det er jo ikke ny viden blandt samfundsforskere, at der ikke har været så stort samfundsfokus i sundhedsdebatten. Stigmatisering er en konsekvens, vi har kendt i mange år, og det overraskede mig, at tonen mellem forskerne var blevet så skinger,” siger hun.

I efteråret 2021 udkommer en bog* om biosociale epidemier, hvor Lone Grøn bidrager med et kapitel baseret på hendes mange årige feltarbejde blandt danske familier, der i generationer har levet med overvægt.

I kapitlet beskriver familierne selv de meget komplekse genetiske, sociale, økonomiske, historiske og kulturelle sammenhænge, der er involveret i udviklingen af svær ovevægt. ”Familieinterviews viser, hvor mange forskellige faktorer, der er i spil, og hvor uoverskuelig kampen for et vægttab kan synes,” siger Lone Grøn.

”Når man hører familiernes egne perspektiver på problemstillingen, er det tydeligt, at de ikke som f.eks. forskerne skelner mellem biomedicinske, historiske og psykologiske årsager eller løsninger. For dem går problematikken på tværs af mange fænomener, der gensidigt påvirker hinanden.”

Ulykkelige fronter

Fordi problemstillingen ifølge Lone Grøn er så kompliceret, er det vigtigt at styrke lydhørhed overfor forskellige facetter, også selvom man kan være uenig i dem.

”Realiteten er, at vi jo ikke ved meget om, hvad der virker, og at vi heller ikke er lykkedes med meget,” siger hun.

’”Ballet er dermed åbent for kritik. Og det skal det være, for alle ytringer og meningsforskelle kommer af en grund og kan bidrage til forståelsen. Derfor er det vigtigt at lytte til og samtale på tværs af interesser. Det er ulykkeligt med skarpe fronter. Det er en kompliceret problemstilling, der ikke løses med et snuptag af en af de forskellige grupper, der sidder på små øer sammen med dem, de er enige med.”

Nødvendig brobygning

Ifølge Lone Grøn er vejen frem samarbejde på alle områder. Og der er brug for en del brobygning, f.eks. også mellem forskerne og dem, der udvikler løsninger, og efter hendes mening kan man have glæde af at invitere samfundsforskere og antropologer, som beskæftiger sig med familiedynamikker og selvoplevede erfaringer ind i entreprisen.

”Det er min opfordring, at de involverede i stedet for at stå på afstand og kritisere hinanden, alle er indstillede på at få fingrene lidt beskidte,” siger hun.

”Stigmatisering bør tænkes med, når nye gode ideer opstår, udvikles og bringes ud i verden. Og første skridt er en brobygning mellem, hvad vi lidt forsimplet vil kalde vægttabsorienterede og stigmaorienterede perspektiver både i forskning og praksis.”

 

* Configuring Affection. Family Experiences of Obesity and Social Contagion in Denmark”. In: Configuring Contagion in Biosocial Epidemics. (Eds: Meinert, L. and Seeberg, J.). Berghan University Press

 

overvægt

Del artiklen med dine venner