”Børn og unge ringer sjældent til BørneTelefonen, fordi de kun er kede af deres kilo eller er over- eller undervægtige,” siger Rasmus Kjeldahl.

Børns Vilkår: Vi vil være garant for en holistisk tilgang i børnevægtsalliance

Børns Vilkår er en af de 35 organisationer, der i juni lancerede alliancen Børnevægt i Balance. I løbet af 30 år er andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt tredoblet, og alliancens mål er at vende denne udvikling.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Det var dog ikke uden overvejelser, at Børns Vilkår takkede ja til samarbejdet.

”Vi får rigtigt mange henvendelser om at være med i forskellige samarbejdsrelationer og projekter. Vores mål er at forhindre, at danske børn bliver svigtet, og det er vigtigt, at vores ressourcer holder fokus på kerneopgaven,” siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

”Men vi valgte at sige ja, fordi det er vigtigt, at børns stemmer høres, og vi vil sikre, at vi i alliancen taler om det, børn vil tale om, samt at dette nødvendige arbejde ikke gør problemerne værre ved at øge stigmatiseringen.”

Trivsel ikke kilo

Ifølge erfaringer fra undersøgelser og registrering af opkald til BørneTelefonen er børn og unge ikke umiddelbart optaget af kilo og hvor meget, de vejer.

”Børn og unge ringer sjældent til BørneTelefonen, fordi de kun er kede af deres kilo eller er over- eller undervægtige,” siger Rasmus Kjeldahl.

”Når de ringer, er det ofte, fordi de føler sig udenfor, oplever svigt, misbrug etc. Overvægten kan være et af mange symptomer på social og psykisk mistrivsel, og kropsidealer, som fylder meget hos børn og unge, handler heller ikke nødvendigvis kun om vægt,” siger han.

Den spørgeskemaundersøgelse, Børns Vilkår gennemførte i december 2019 med besvarelser fra 1.820 tilfældigt udvalgte skoleelever i 6. og 9. Klasse viser, at 28 procent af pigerne i 9. Klasse i lav grad eller slet ikke er tilfredse med deres krop. Utilfredsheden bekræftes af samtaler via BørneTelefonen, hvor børn og unge fortæller, at de ikke føler sig pæne nok, at de hader sig selv, og nogle frygter, at de ikke kan få en kæreste, fordi de ikke føler, at deres udseende lever op til idealerne. I 2019 registrerede rådgivere 1.863 samtaler under overskriften krop og/eller udseende, mens 2144 samtaler blev registreret under overskriften kroppens udvikling.

Et større billede

Indsatser over for børn har ifølge Rasmus Kjeldahl ofte fokus på de to traditionelle nøgleredskaber i forebyggelse af overvægt: Kost og motion. 

”Men det er et alt for snævert fokus for den nye alliance, og det er heller ikke påvist, at det virker,” siger han.

”Det risikerer at blive ren symptombehandling. I bund og grund er der meget lidt viden om, hvad der virker. Vi skal have mange andre faktorer og tilgange i spil, hvis vi skal forbedre børns trivsel, kropssyn og vægt. Netop derfor har vi vurderet, at det er nødvendigt, at vi deltager i alliancen og kan bidrage med et mere holistisk syn. Vores tilgang er at sikre børns trivsel, og vi tror på, at hvis vi kan forbedre den, så kan vi også reducerere risikofaktorer som over- og undervægt.”

Initiativet har desuden et ti-årigt perspektiv. Og det er en anden grund til, at Børns Vilkår gerne vil deltage i arbejdet.

”Der er afsat god tid til at arbejde i bund med problemstillingen, og desuden er er det en bred alliance, som kan bidrage med mange nuancer. Og det er spændende,” siger Rasmus Kjeldahl.

”Børn har langt fra de samme muligheder i dag. Ved at være med i alliancen håber vi at kunne bidrage til at rokke ved det og samtidig sikre, at der ikke sker yderligere stigmatisering,” siger han.

 

Emner: overvægt

Del artiklen med dine venner