En bloddråbe siger mere om farlig overvægt end BMI

Kender du metabolisk BMI (mBMI)? Det forudsiger mere præcist risikoen for at udvikle overvægt og følgesygdomme end det mere kendte BMI-mål.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Det antyder et nyt studie offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Cell Metabolism, hvor forskere viser, at metabolitter, målt i en blodprøve, kan forudsige en persons risiko for at blive overvægtig samt for at udvikle helbredsproblemer som f.eks. type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme med en sikkerhed på 80-90 procent. Metabolitter er stoffer, der dannes og forbruges ved reaktioner i en celles stofskifte.

For de fleste mennesker gælder det, at der er en sammenhæng mellem BMI og mBMI, men hos en ud af fem forsøgspersoner i undersøgelsen var der ikke denne forventede sammenhæng. En overvægtig person kan således være kernesund metabolisme (stofskifte), mens en normalvægtig kan have et helbredstruende mBMI.

”BMI som en formel for forholdet mellem vægt og højde er nemt at anvende i en travl hverdag, men er i virkeligheden et for simpelt redskab, hvis man vil sige noget kvalificeret om en persons risikoprofil,” siger adjungeret professor ved Institut for Idræt og Ernæring, Jens Meldgaard Bruun.

”Denne undersøgelse er selvfølgelig ”fremtidsmusik”, men den viser, at det er muligt at komme et spadestik dybere. Og for den praktiserende læge kunne mBMI være en ekstra mulighed for f.eks. at vurdere om et normalt BMI gemmer på et helbredsproblem,” siger han.

Normalvægtige med usundt mBMI

Hos de allerfleste deltagere i undersøgelsen fandt man som nævnt, hvad man kunne forvente, nemlig, at overvægt og svær overvægt hænger sammen med en usund metabolisme. Men de normalvægtige, hvor der ikke var den forventelige sammenhæng mellem mBMI og BMI, viste sig at have 50 procent større risiko for at blive overvægtige i løbet af de næste ti år. Desuden havde de to-fire gange så stor risiko for at få hjertesygdomme samt øget risiko for en lang række andre livsstilssygdomme.

”Undersøgelsen understreger, det er vigtigt at være opmærksom på, at en patient med et normalt BMI sagtens kan være metabolisk usund,” siger Jens Meldgaard Bruun.

Metabolitter siger mere end gener

Mange studier har bevist, at der er en sammenhæng mellem genetik og overvægt. Over 100 specifikke gener er indtil videre identificeret, men de forklarer mindre end to procent af individuelle forskelle i BMI. I nærværende undersøgelse fandt man ingen sammenhæng mellem metabolitter og de mange fedmegener. Det antyder, ifølge forskerne bag undersøgelsen, at de gener, man indtil videre har klarlagt, siger mere om vægtøgning end om usund metabolisme og dermed risikoen for at udvikle sygdom.

”Genetisk disposition er dog vigtig at tage med i overvejelserne især i forhold til svært overvægtige børn,” siger Jens Meldgaard Bruun.

”Vi ved, at der hos disse børn ofte er en sammenhæng, og genetik er vigtig information i forhold til at forebygge og behandle. Så genetik skal respekteres, men undersøgelsen viser jo også, at gener ikke er en krystalkugle. Og hos voksne er der mange andre faktorer, der spiller ind i forhold til overvægt og helbredsrisici,” siger han.

BMI og mBMI plus sund fornuft

Der er stor individuel variation i metabolitindholdet i vores blod og tarmsystem. En tredjedel af metabolitter i blodet er således stærkt påvirket af tarmflora, som er afhængig af diæt og vægt. Og ifølge Jens Meldgaard Bruun illustrerer undersøgelsen meget fint de store individuelle forskelle. Men man kan efter hans mening også komme meget langt i en individuel vurdering med skærpet opmærksomhed og sund fornuft.

”Når nogen siger, de har et BMI på 35, plejer jeg at sige: Hvordan 35? Hvis patienten er en veltrænet håndboldspiller, er hans BMI næppe et udtryk for alarmerende overvægt,” siger han.

”Sund fornuft er et godt redskab, også til at vurdere, om den ludende, energiforladte, men umiddelbart normalvægtige patient, der træder ind af døren, muligvis kan have et depraveret mBMI, som er behandlingskrævende. Hvorvidt mBMI med tiden vil erstatte BMI som et mere præcist udtryk for overvægt, kan kun tiden vise. Teknisk er det muligt,” siger Jens Meldgaard Bruun.

”Engang var DEXA- eller MR-scanninger meget dyre, men teknikken bliver hele tiden bedre og billigere. På den lange bane kan mBMI via en simpel blodtest måske også blive tilgængelig for almindelige borgere.”

 

Om undersøgelsen

* Forskerne analyserede data fra 2000 midaldrende britiske tvillinger fra den britiske tvillinge kohorde.

* Tvillingerne blev fulgt i 13 år med blodprøver, vægt- og højdemålinger samt genetisk sekvensering.

* Af de 1000 metabolitter, der blev undersøgt i en blodprøve, var en tredjedel associeret med overvægt og fedme.

* Af disse havde 49 metabolitter stærk sammenhæng med overvægt og fedme

* Resultaterne herfra blev repliceret i 427 amerikanere i forbindelse med helbredstjek.

* Metabolitterne kunne med 50 procents sikkerhed forudsige udvikling af fedme.

* For de fleste deltagere var der sammenhæng mellem BMI og mBMI. Men en ud af fem blev misklassificeret.

* De deltagere, der havde et normalt BMI men et usundt mBMI havde 50 procents større risiko for at blive fede over de næste ti år og 200-400 procents øget risiko for hjerte-kar-sygdomme samt øget risiko for at udvikle andre livsstilssygdomme.

* Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem metabolitterne og de mange fedmegener.

 

Emner: overvægt

Del artiklen med dine venner