Flere stærkt overvægtige bliver fedmeopereret

Antallet af fedmeindgreb begynder nu på ny at stige - både på offentlige sygehuse og privathospitaler.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Antallet af fedmeoperationer har i de seneste år bevæget sig som en yoyo.

I 2010 blev 4.334 danskere fedmeopereret, men da udgifterne løb løbsk, kom der i 2010 en voldsom opstramning af kriterierne for at få lov til at få en operation, og det bevirkede, at tallene styrtdykkede i de følgende år. I 2015 var der således kun 630 patienter, som fik fedmeoperation.

Men i 2017 kom en vejledning fra Sundhedsstyrelsen, som lempede kriterierne væsentligt. Vejledningen gav folk med et BMI over 40, men uden følgesygdomme, ret til at få foretaget en fedmeoperation, hvis der lå en faglig vurdering til grund for det. Samtidig blev aldersgrænsen sænket fra 25 år til 18 år.

Og nu stiger antallet af operationer så igen. Sidste år fik 1070 stærkt overvægtige patienter en fedmeoperation, en stigning på næsten 70 pct. i forhold til 2015.

Dét fremgår af tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

»Det er en glædelig udvikling. Flere får nu mulighed for at blive vurderet for at se, om de er egnet til en operation. Det vil ikke mindst gavne stærkt overvægtige personer med type 2-sukkersyge, hvor det har vist sig, at de, med en operation, kan regne med at klare sig uden medicin i en længere årrække. Det er virkelig noget, der ser ud til at have betydning for disse patienter, både på kort sigt og for deres overlevelse på lang sigt,« siger overlæge Jens Meldgaard Bruun, der er medlem af bestyrelsen i Dansk Endokrinologsk Selskab, til Berlingske.

I Danske Regioner havde man ventet, at de nye retningslinier ville give en stigning, men den ser ud til at være større end forventet.

»Nogle patienter vil have gavn af en fedmeoperation, men vi ved også, at den type operationer kan give komplikationer for patienten bagefter. Derfor bør man være varsom med at bruge fedmeoperationer i flæng. Indgrebet medfører også flere opfølgende operationer, så det er ikke helt billigt,« siger Stephanie Lose til Berlingske.

Emner: overvægt

Del artiklen med dine venner