Nu er det mest almindeligt at være overvægtig som dansker

 Over halvdelen af danskerne er nu overvægtige, flere unge mistrives, og flere unge begynder at ryge. Det går den forkerte vej med sundheden.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Det viser den netop offentliggjorte undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel, Sundhedsprofilen, som er udarbejdet af de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Undersøgelsen er foretaget blandt flere end 180.000 danskere.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby finder udviklingen bekymrende og hæfter sig blandt andet ved, at særligt unge kvinder er mere stressede og nedtrykte og oftere uønsket alene, end befolkningen i øvrigt.

”Selvom de danske unge drenge og piger hovedsageligt er mentalt sunde og raske, går det desværre den forkerte vej med de unges trivsel. Udviklingen tyder på, at vi generelt skal sætte lang tidligere ind – og ikke bare over for de unge piger. For det går den forkerte vej på en lang række områder, når det gælder danskernes sundhed. Der er derfor nok at tage fat på for kommunerne og regionerne, men også fra min side,” siger Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Ministeren vil sætte ind mod danskernes sundhedsudfordringer, når hun senere i år både præsenterer en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og en samlet plan for psykiatrien.

Undersøgelsen viser desuden, at sundhed fortsat er ulige fordelt i Danmark. Der er på alle områder en stor forskel på sundhedstilstanden blandt personer med en kort uddannelse og personer med en lang uddannelse.

Eksempelvis når det handler om rygning, overvægt, dårligt fysisk helbred, langvarig sygdom og det at have flere samtidige risikofaktorer på en gang. Jo højere uddannelse, jo bedre sundhed har man - og omvendt.

Pilen på badevægten har bevæget sig opad siden 2010. Det kan ses ved, at der er en stigning i andelen af danskere med overvægt – både med moderat og med svær overvægt. Udviklingen kan ses i alle aldersgrupper.

Dermed er der nu flere danskere med overvægt end med normalvægt. Moderat overvægt ses især blandt mænd. Omkring en femtedel af mænd og kvinder i alderen 35-74 år er svært overvægtige, og har et BMI på 30 eller derover.

I anledning af offentliggørelsen af de nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 afholder Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Danske Regioner i dag en konference om danskernes sundhed.

Emner: overvægt mistrivsel Ellen Trane Nørby Sundhedsprofilen

Del artiklen med dine venner