3-D printet mad er på vej til patienter

Hospitalsmad skal skræddersyes til den enkelte patient, og vejen frem til, at måltiderne kan blive ligeså individuelt tilpassede som moderne medicin, er bl.a. 3D-printede måltider.

Det håber i hvert fald forskningsansvarlig, Marie Nerup Mortensen fra Aalborg Universitetshospital, som er en af drivkræfterne bag et nyt projekt, der skal føre frem til en prototype af en 3-D-printer, som skal kunne printe skræddersyede måltider til hospitalskøkkener. Patienter, som har svært ved at spise det, som de har brug for til at overleve sygdomme og barske behandlinger, skal i fremtiden kunne reddes af store 3 D-madprintere i danske hospitalskøkkener, som kan tilføre deres mad vitaminer og mineraler, smagsstoffer og justere energi og proteinindhold. Innovationsfonden har investeret 14 mio. kr. i projektet.

”Vores fokus er særligt på underernærede patienter, da underernæring er et stort problem på danske og udenlandske hospitaler. Ca. 40 pct. af alle indlagte patienter er underernærede, og ernæringstilstanden forværres ofte under indlæggelsen," siger Marie Nerup Mortensen, forskningsansvarlig og leder af Kulinarium, Aalborg Universitetshospital

"Målet er, at vi kan overføre principperne for personlig medicin og behandling på et evidensbåret grundlag til ernæringsområdet. Hospitalspatienter har som udgangspunkt meget forskellige behov, og det er forskelligheder, som behandlingerne kan øge yderligere sådan, at patienter får brug for helt forskellige former for ernæring – blandt andet også for at understøtte effekten af de medicinske behandlinger," forklarer Marie Nerup Mortensen.

3D-projektet, som udføres sammen med forskningsgrupper ved både Københavns Universitet, Teknologisk Institut, Arla og Aarhus Universitet, samt ernæringsspecialister ved Aalborg Universitets Hospital, hvor 3D printeren ved projektets afslutning skal testes i anvendelse, er ikke noget, som blot tilhører en fjern fremtid ifølge lektor Mogens Hinge, Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet, som også er en del af projektet

"Det er nyt, at 3-D-printe fødevarer. Men den grundlæggende 3-D-teknologi er ved at være der, så jeg tror på, at vi kan løse opgaven, nemlig at lave en prototype, som kan fremstille spiselige fødevarer til patienter, som har svært ved for eksempel at sluge, patienter som har brug for særlige smagsnuancer eller udvalgte næringsstoffer," siger Hinge til Medicinske Tidsskrifter.

Også seniorspecialist ved Teknologisk Institut, Mia Fiilsøe Falkeborg, er optimistisk på vegne af projektet, som i første omgang har særligt fokus på cancerpatienter:

"Jeg tror også på, at vi i løbet af de her fire år, hvor projektet løber, kommer frem til at kunne lave forskellige måltider til en mindre gruppe patienter, som hver især vil kunne få de måltider, som de har lyst og behov for. Men det er jo et helt nyt projekt, så vi ved jo ikke med sikkerhed, hvad der venter os," siger Falkeborg. 

I projektgruppen håber man ikke bare på, at princippet om, at fødevarer kan tilpasses og printets på sigt vil kunne bredes ud både i private hjem, på restauranter, plejehjem, i storkøkkener og på det globale marked, men også på, at 3-D maden med tiden kan blive billigere og især bedre for patienter med særlige behov.

"Man skal kunne plotte alle data som for eksempel patienters blodprøver, vægt, mulige allergier, vitamin- og mineralmangler, synkebesvær, medicinske behandlinger og eventuelle smagsforstyrrelser og personlige præferencer ind i 3-D-printeren, og i forhold til disse data vil vi så kunne tilsætte vitaminer og mineraler, smagsstoffer og i øvrigt justere energi og proteinindholdet ud fra et beregnet ernæringsbehov,“ forklarer Marie Nerup Mortensen

Med som ambition i projektet er også ifølge seniorspecialist Mia Fiilsøe Falkeborg, Teknologisk Institut, at udvikle nye fødevarer og ingredienser

"Vi eksperimenterer desuden med, hvad 3-D-Teknologien kan gøre for fødevarernes struktur, men også med helt nye ingredienser, som ville være velegnede i et hospitalskøkken. Det kunne for eksempel handle om nye og i forbindelse med printet mad særligt egnede mælkeproteiner," forklarer hun om den nye fremstillingsteknologi.

 

Ikke mindst for forskningsanvarlige, Marie Nerup Mortensen,  er det afgørende vigtigt, at fødevareprojektets mulige fordele og hele fremtidens ernæringspolitik på danske hospitaler bliver evidensbåret:

"Vi ved jo, at konsekvenserne af underernæring er flere komplikationer, længere indlæggelser og flere genindlæggelser. Dette er dyrt for samfundet, men den højeste pris betales af den syge og dennes pårørende," forklarer hun og fortsætter:

"Så når politikkerne de seneste år har været med til at udfase ernæring som afgørende vigtigt for patienterne bl.a.ved at bygge nye hospitaler uden køkkener, så tænker jeg, at det nok skyldes, at vi ikke har været dygtige nok til at levere evidensen for det vigtige i den rette ernæring, så det er vi nødt til at blive meget bedre til, hvis vi vil have anerkendt væsentligheden heraf i sygehussammenhæng," uddyber hun.

 

Projekt madprinter

Innovationsfondens investering: 14 millioner kr.

Samlet projektbudget: 20 millioner kr.

Varighed af projektet: Fire år med start 1. september 2017

Officiel projekttitel: 3P – Personlige måltider til patienter 

Emner: hospitalsmad

Del artiklen med dine venner