Ellen Trane Nørby.

Minister: Dom i Højesteret underminerer patienternes ret

En brystkræftramt kvinde, der blev for sent indkaldt til mammografi, får ifølge ny Højesteretsdom ikke erstatning. Men det går ikke, at regionerne slipper for at skulle betale erstatning til skadede patienter, hvis blot henviser til, at skaden skyldtes ressourcemange.

Det fastslår sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ifølge Jyllands-Posten. 

»Det må simpelthen ikke være sådan, at regionerne slipper for erstatningsansvaret med henvisning til manglende ressourcer, fordi de laver dårlig planlægning, og man som patient derfor ikke kan få prøvet sin sag. Det underminerer patientrettighederne, og det skal vi have rettet op på. Jeg vil se på, hvad vi kan gøre, så patienterne ikke fremadrettet kommer til at stå i samme situation,« lyder det i en skriftlig kommentar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Jyllands-Posten.

I går afviste Højesteret, at en brystkræftramt kvinde skal have erstatning som følge af at Region Hovedstaden indkaldte hende 38 dage for sent til mammografi. Screeningen viste, at hun havde kræft.

Afgørelsen kan få betydning for godt 430 andre kvinder, der også har søgt om erstatning på grund af for sen screening.

Alle kvinder mellem 50 og 69 år har en lovfæstet ret til at blive undersøgt for brystkræft hvert andet år, men alene siden midten af 2014 er danske kvinder i mere end 140.000 tilfælde blevet indkaldt for sent til mammografi.

Også flere ordførere fra bl.a. Dansk Foleparti og Konservative mener, at situationen er uholdbar og vil nu tage sagen op politisk, skriver Jyllands-Posten.

Hos Danske Patienter er direktør Morten Freil stærkt bekymret for patientrettighederne og mener, at afslaget kan blive en bombe under erstatningssystemet, hvis regionerne kan bruge mangel på ressourcer som begrundelse for ikke at overholde patientrettigheder.

Højesteret oplyste i går, at sagen for Højesterets vedkommende ikke har angået, om den forsinkede screening havde medført en forværring af kvindens sygdom, men alene om forsinket screening på grund af ressourcemangel kunne medføre erstatning efter reglerne om erstatning for patientskader. Men Højesteret mener ikke, at de ressourcemæssige hindringer for rettidige indkaldelser til mammografi under den forebyggende folkeundersøgelse er omfattet af reglerne om erstatning for patientskader.

Emner: screening

Del artiklen med dine venner