Højesteret: Kræftpatient kan ikke få erstatning for sen screening

Kvinde fik brystkræftscreening 38 dage for sent. Screeningen viste, at hun havde kræft, men hun har ikke ret til erstatning. Det har Højesteret nu afgjort, og sagen kan få stor betydning for hundredevis af kvinder i samme situation.

Alle kvinder mellem 50 og 69 år har en lovfæstet ret til at blive undersøgt for brystkræft hvert andet år, men alene siden midten af 2014 er danske kvinder i mere end 140.000 tilfælde blevet indkaldt for sent til mammografi.

Helt slemt har det i årevis stået til i Region Hovedstaden, hvor mere end halvdelen af alle er blevet indkaldt for sent.

En 56-årig kvinde fik i 2014 brystkræftscreening 38 dage for sent. Screeningen viste, at hun havde kræft. I sommeren 2015 fik hun en officiel undskyldning fra regionen. Begrundelsen for forsinkelsen var manglende ressourcer.

Men det svar var kvinden ikke tilfreds med, og hun krævede derfor erstatning af regionen.

Kvinden fik dog ikke erstatning. At en tidsfrist i loven overskrides, giver ikke i sig selv ret til erstatning, mente Ankenævnet for Patienterstatningen, og den vurdering erklærede tre dommerne i Østre Landsret i januar i år sig enige i. Kræftens Bekæmpelses daværende adm. direktør, Leif Vestergaard Pedersen, kaldte afgørelsen for "en katastrofal udhulning af patienternes rettigheder og en bombe under erstatningssystemet«.

Da sagen er af principiel betydning, fik den lov til at gå videre til Højesteret, men Højesteret har i dag afsagt endelig dom i sagen: Kvinden har ikke ret til erstatning.

Højesteret oplyser, at sagen for Højesterets vedkommende ikke har angået, om den forsinkede screening havde medført en forværring af kvindens sygdom, men alene om forsinket screening på grund af ressourcemangel kunne medføre erstatning efter reglerne om erstatning for patientskader. Men Højesteret mener ikke, at de ressourcemæssige hindringer for rettidige indkaldelser til mammografi under den forebyggende folkeundersøgelse er omfattet af reglerne om erstatning for patientskader.

Afgørelsen kan få betydning for godt 430 andre kvinder, der også har søgt om erstatning på grund af for sen screening.

Fra Twitter:

Emner: screening

Del artiklen med dine venner