Kontaktpersoner på sygehuset

Du har ret til en kontaktperson på sygehuset senest efter 48 timer efter din indlæggelse. Kontaktpersonen skal være med til at sikre en øget kvalitet og koordinering i sygehusvæsenet, og sygehuset er forpligtet af loven til at sørge for at du får kontaktpersonen.

Formålet med ordningen er at skabe kvalitet og tryghed for patienter og pårørende. Kontaktpersonen kan være med til at give information og sikre sammenhæng i dit forløb.

Det står i sundhedslovens § 90 a, at alle sygehuspatienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Patienter, der har særlige behov, skal dog have tildelt en kontaktperson tidligere, selv om indlæggelsen er kortere end to dage.

Du skal kende kontaktpersonens navn og funktion, og kontaktpersonen skal være en sundhedsperson (f.eks. læge eller sygeplejerske), der medvirker ved din behandling.

Ordningen er udformet sådan, at du som patient enten kan have et team af flere navngivne personer på sygehuset eller en enkelt, gennemgående kontaktperson. Det afhænger af din behandling og de lokale forhold på sygehuset. Du kan også sige nej til at få udpeget en kontaktperson.

Kontaktpersonordningen betyder, at patienten altid har en at henvende sig til. Det skal medvirke til at forebygge misforståelser mellem dig og sundhedspersonalet.

Der bliver to gange om året offentliggjort en oversigt over udbredelsen af kontaktpersonordningen på landets offentlige sygehuse. Oversigterne offentliggøres primo december og primo juni. Du kan kontakte sygehusenes eller regionernes patientvejledere på patientkontorerne, hvis du vil høre mere om kontaktpersonordningen på dit sygehus.

Del artiklen med dine venner