Udvidet frit sygehusvalg

Du kan frit vælge mellem alle offentlige sygehuse, når du skal undersøges eller behandles. Derudover kan du vælge mellem en række private sygehuse, som regionerne samarbejder med. Og sundhedsvæsenet må højst lade dig vente en måned. Hvis du lider af en livstruende sygdom er ventetiden kortere.

Her har du først nogle tidsfrister, som dit sygehus skal overholde:

 • hvis du er henvist til en undersøgelse eller behandling på et sygehus må der højst være en måneds ventetid 
 • otte dage efter sygehuset har fået din henvisning skal du have at vide, om sygehuset kan leve op til den maksimale ventetid på en måned 
 • er ventetiden længere end en måned bliver dine valgmuligheder udvidet, og du kan benytte dig af det udvidede frie sygehusvalg. Sygehuset skal give dig tilbud om at blive henvist til et andet sygehus. 

Der kan være tale om både et offentligt og et privat sygehus – og både i Danmark eller i udlandet.

For hver forundersøgelse lægges der to uger til den samlede ventetid. 

Hvis du f.eks. skal have foretaget en røntgenundersøgelse inden den egentlige behandling, må den samlede ventetid være halvanden måned.

Du kan finde ventetider for behandlinger på www.venteinfo.dk.

Men der er visse undtagelser fra det frie sygehusvalg. Og de er:

 • hvis sygehuset, du ønsker at komme på, har væsentlig længere ventetider end lignende afdelinger på andre sygehuse 
 • hvis du bliver indlagt akut. Her vil du blive bragt til det nærmeste sygehus. Nogle højt specialiserede afdelinger kræver også, at du lider af en bestemt sygdom
 • retten til at benytte frit sygehus - ved psykiatrisk behandling - kan begrænses af hensyn til dig selv.

Desuden har du ikke frit valg i forbindelse med:

 • organtransplantation
 • sterilisation
 • fertilitetsbehandling
 • refertilisationsbehandling
 • høreapparatbehandling
 • kosmetisk behandling
 • kønsskifteoperation
 • ophold på rekonvalescenthjem

Du skal regne med, at du selv skal betale transporten, hvis du vælger et sygehus længere væk end det du ellers ville være henvist til.

Der er fastlagt maksimale ventetider på kræftbehandling og for andre livstruende sygdomme. Dem kan du læse her: http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/NIV/NIV/Sider/Venteinfo.aspx

Når du skal vælge eller vil sammenligne sygehuse og klinikker, skal du gå efter begrebet ’sundhedskvalitet’. På sitet sundhedskvalitet.dk får du oplysninger om kvalitet og service på sygehuse og klinikker - både offentlige og private.

Del artiklen med dine venner