Information og samtykke

Du har ret til at få information fra din behandlende læge om din sygdom. Og du bestemmer selv, om du vil have den behandling, du får tilbudt.

Den information du har ret til er:

 • hvad fejler du?
 • hvilke behandlingsmuligheder er der?
 • hvilke komplikationer og bivirkninger er der ved undersøgelse og behandling?
 • hvilken forebyggelse og pleje kan du få?
 • hvilke konsekvenser det vil have, hvis ingen behandling gives

Her er et par gode råd, når du vil sikre dig at få den bedst mulige information om din sygdom:

Lav huskeliste hjemmefra med ting, du vil spørge om.

 1. Overvej om du vil have en bisidder med.
 2. Få information om behandlingen, du får tilbudt fra din behandlende læge og overvej, om du vil have den (give dit samtykke).

At give dit samtykke betyder, at:

 • lægen skal sikre, at du har forstået undersøgelses- og behandlingsmulighederne og eventuelle risici i den forbindelse
 • du selv bestemmer, om en tilbudt undersøgelse eller behandling skal sættes i gang
 • du på ethvert tidspunkt kan trække dit samtykke tilbage.

Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet. Det er en slags aktindsigt.

Sådan gør du, hvis du ønsker at læse din egen journal:

 1. Henvend dig til sygehuset og bed om aktindsigt i din journal, eller log på sundhed.dk og se din e-journal. Der kan gå op til 14 dage, før et notat kan ses på e-journalen.
 2. Få kvittering for modtagelsen af din henvendelse. Hospitalet har 10 dages frist til at give dig aktindsigt.

Du har ret til at se:

 • Alt, hvad der er skrevet i din journal af sundhedspersoner
 • Hvem der har eller vil modtage oplysningerne.

Kun nogle få mennesker kan opnå aktindsigt i din journal. Nemlig hvis:

 • Du har givet en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt
 • Forældre (til børn under 18 år) har som udgangspunkt krav på aktindsigt
 • Sundhedspersonale kan få aktindsigt.
Del artiklen med dine venner