Rettigheder. Viden. Inspiration

Lændesmerter (lumbago)

Smerter i lænden er en folkesygdom pga. den store udbredelse i befolkningen. Læs her om årsagerne, symptomer og hvilken behandling, der tilbydes.

Det er misvisende at kalde lændesmerter en sygdom, for i de fleste tilfælde er der tale om en gene eller klage. Inden for en 14-dages-periode angiver 26 procent af voksne danskere, at de har haft rygproblemer eller rygsmerter. Det resulterer i et stort forbrug af undersøgelser og behandlinger, i sygefravær og i de værste tilfælde tilkendelse af førtidspension.

Definition af lændesmerter

Lændesmerter er smerter i nedre del af ryggen og de stammer fra muskler, led og nerver i og omkring rygsøjlen. De kan medføre udstråling til benet/benene, som skyldes at nerver afklemmes. Smerterne medfører ofte stivhed og indskrænkning af bevægelse i lænden. Lændesmerter kan være akutte eller længerevarende. De fleste tilfælde er godartede, og prognosen er god. Akutte rygsmerter har en varighed under seks uger, og længerevarende rygsmerter har en varighed over 12 uger. I 80-90 procent af tilfældene er der tale om uspecifikke lændesmerter, som ikke kan diagnoseres ved røntgen eller andre undersøgelser. 

Lændesmerter går også under navne som hold i ryggen, ondt i ryggen, hekseskud, facetsyndrom og lumbago.

Årsager til lændesmerter

Der kan være flere årsager til at have smerter i lænden, men i de fleste tilfælde er det svært at give en direkte årsag. Dog har personer med hårdt fysisk arbejde og personer i dårlig form, forøget risiko for at få smerter i lænden.

Eksempler på årsager:

- svagheder i ryggen

- muskulært, i led eller i ledbånd

- hyppig bøj og rotation af ryggen

- hyppige løft og tungt arbejde

- statiske arbejdsstillinger

- specielt høje og overvægtige personer har øget risiko

- dårlig fysisk form

- rygning

- benlængdeforskel

Andre og mere alvorlige årsager til smerter i lænden:

- diskusprolaps

- skævheder i ryg

- slidgigt

- løshed mellem hvirvler

- spinalstenose

- graviditet

- knogleskørhed

- knoglebrud

- kræft.

I disse tilfælde er det lettere at stille en diagnose.

Symptomer på lændesmerter

Smerter i lænden er karakteristisk, men også smerter, der kan stråle ned i benene, bag lårene eller til lysken. Der er stivhed i ryggen og musklerne er spændte. Smerterne kan ofte være værst i den ene side, så man afværger sig ved at gå foroverbøjet eller hælde til den ene side. Længerevarende lændesmerter bør udredes. Dette gælder især, hvis man har føleforstyrrelse og styringsbesvær af benet. Hvis man får problemer med vandladning eller afføring, kombineret med ryg- eller bensmerter, er det vigtigt straks at søge lægehjælp.

Behandling af lændesmerter

De fleste rygsmerter forsvinder af sig selv og det er da også kun 15 procent, som opsøger en læge eller anden behandler. 90 procent af nyopståede rygsmerter forsvinder spontant, eventuelt efter relevant behandling, eller bliver betydeligt bedre inden for tre måneder.

I den akutte fase kan det lindre smerterne at komme en kold ispose på det sted på lænden, hvor smerten er værst. Derefter er der en række forslag til det du selv kan gøre.

Eksempelvis:

- Bliv kun i sengen, hvis du slet ikke magter at være oppe, men aldrig mere end to dage, da du ellers risikerer funktionsnedsættelse

- milde smertestillende midler som paracetamol eller ibuprofen

- tidlig mobilisering. I dag rådes der til at man forbliver fysisk aktiv og fortsætter i eller genoptager sit arbejde så hurtigt som muligt. Sygemelding anbefales kun i kort tid

- det kan evt. også hjælpe at sove på en hård madras

Nogle mennesker har gavn af, og kommer sig hurtigere ved hjælp af kiropraktisk behandling eller akupunktur. Efter smerterne er aftaget, er det vigtigt at træne ryggen, så man ikke får tilbagefald. Her kan et træningsprogram hos en fysioterapeut være hensigtsmæssigt. Ved manglende bedring efter seks til otte uger, bør der søges læge og henvises til en specialist for nærmere udredning.

Kilde: Dansk Selskab for Almen Medicin, laegehandbogen.dk,  sundhed.dk

Lændesmerter

Del artiklen med dine venner