Rettigheder. Viden. Inspiration


Du kan få mavesår af stress

En ny undersøgelse viser, at er du en af de mange stressramte i Danmark, har du tre gange så stor risiko for at få mavesår.

Ifølge stressforeningen er 35.000 danskere hver dag sygemeldt pga. af stress. Stress har en negativ indvirkning på dit velbefindende og livskvalitet, samtidig med at stress kan påvirke risikoen for nogle af de store folkesygdomme inklusiv depression og hjertekarsygdom. Og ikke nok med det - nu har forskere på Aalborg Universitet (AAU) gennemført en storstilet nordjysk undersøgelse, og den viser at de 20 procent mest stressede af os også har tre en halv gang højere risiko for at få mavesår end resten af befolkningen.

Undersøgelsen modsiger det, der står på alle førende sundhedsportaler på nettet; nemlig at der ikke skulle være nogen sammenhæng mellem stress og mavesår, og det har lektor Henrik Bøggild, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, en forklaring på:

”I gamle dage mente man, at der var en sammenhæng mellem stress og mavesår. Men i 1982 opdagede to engelske forskere bakterien helicobacter pylori – noget de i øvrigt fik Nobel-prisen for. Denne bakterie findes i maven på omkring 20 procent af os danskere, og de, der har bakterien, har øget risiko for at få mavesår, viste deres undersøgelser,” forklarer Henrik Bøggild.

Med opdagelsen af bakterien kunne man pludselig behandle mavesår med en kraftig penicillin-kur og syrehæmmende medicin, og tanken om en sammenhæng mellem stress og mavesår blev afvist. Slår man i dag op på de gængse sundhedsportaler på internettet og søger på ”stress og mavesår”, står der også, at der ingen sammenhæng er.

Men nu har den nordjyske undersøgelse påvist, at der faktisk er en sammenhæng.

Fulgte patienterne i tre år

Omkring 20.000 nordjyder er blevet bedt om at svare på en lang række spørgsmål om deres helbred, og ud fra disse spørgeskemaer har forskergruppen med forskningsårsstuderende Ulrik Deding i spidsen gennemgået spørgeskemaerne og delt dem op i fem grupper. Så har man sammenkørt resultaterne med Landspatientregistret og set, om der var et sammenfald mellem den gruppe, der følte sig mest stresset hyppigere, og den gruppe, der kom på sygehuset og fik stillet diagnosen mavesår eller fik udskrevet de to slags antibiotika og syrehæmmende mavesårsmedicin hos egen læge.

Forskergruppen fulgte patienterne i knap tre år og fandt 121 personer, der opfyldte betingelserne.

”Selv hvis vi tager højde for faktorer som overvægt, kost, andre sygdomme, manglende motion, rygning og så videre, har de 20 procent mest stressede stadig over dobbelt så høj risiko for at blive ramt af mavesår. Så vi er nødt til at konkludere, at der er en sammenhæng mellem stress og mavesår,” slår studerende i Folkesundhedsvidenskab Ulrik Deding fast.

”Resultatet modsiger ikke, at bakterien betyder noget for forekomsten af mavesår - det kan sagtens forklares med, at bakterie og stress tilsammen giver en særlig risiko. Det vil vi gerne undersøge nærmere,” supplerer Henrik Bøggild.

Del artiklen med dine venner