Rettigheder. Viden. Inspiration


Ny forskning peger på, at patienternes forventninger til muskelsmerter er afgørende for oplevelsen af smerterne. - Foto Pexels

Patienter kan få smerter, fordi de forventer at få det

600.000 danskere tager statiner, og en del oplever muskelsmerter som følge heraf. Men muskelsmerter ved brug af statiner er forbundet med patienters forventninger til medicinen, viser ny forskning.

“Vi bærer selv en del af muligheden for at ændre hele oplevelsen af smerterne,” siger Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason, til Hjerteforeningens hjemmeside.

“Forskningen peger på, at den måde vi taler om statiner på, herunder deres bivirkninger, skal revurderes. Nocebo-effekten forstærkes formentlig af de mange negative historie, der kommer og statiner," siger han.

Noceboeffekten betegner negative forventninger til en behandling, som enten kan modvirke effekten eller give tilsyneladende bivirkninger. Noceboeffekten er det modsatte af placeboeffekten, som er fænomenet at en virkningsløs behandling, som patienten tror på, kan gøre at vedkommende føler sig bedre.

Det er en gruppe amerikanske forskere, som har undersøgt fænomenet i en videnskabelig artikel i tidsskriftet The Lancet. Forskningsprojektet er baseret på data fra over 10.000 patienter.

Resultatet peger på, at patienternes forventninger til muskelsmerter er afgørende for oplevelsen af smerterne. Forskerne gav en gruppe patienter placebo-piller og en anden gruppe rigtige statin-piller i et blindet forsøg, hvilket vil sige at patienterne ikke vidste, om de fik behandling eller ej. Begge grupper reagerede ens på, hvor mange muskelsmerter de oplevede dvs. uanset om de egentlig var under påvirkning af statiner eller ej. I kontrast til dette undersøgte man det samme i et åbent studie, hvor hver enkelt patient vidste, om de fik statin eller ingen behandling. Her var der en overrepræsentation af muskelsmerter i statingruppen.

Forskningen peger på, at den måde vi taler om statiner på, herunder deres bivirkninger, skal revurderes. Nocebo-effekten forstærkes formentlig af de mange negative historie der kommer og statiner, siger Gunnar Gislason.

Det skal dog ifølge Gunnar Gislason nævnes, at en begrænsning af studiet var, at der blev behandlet med en lav dosis af statin (10 mg atorvastatin om dagen).

hjertekarsygdom, Kolesteroltal, Hjerteforeningen, Gunnar Gislason, placebo, nocebo

Del artiklen med dine venner