Mange bliver helt fri for migræne ved ny behandling

AAN: Patienter med svær migræne står i øjenblikket på årelang venteliste i tre-fem år for at få behandling med de nye CGRP-midler, som gives som injektioner. Men nu er en tabletbehandling snart klar. Qulipta (atogepant ) viser god effekt som forebyggende migrænebehandling i et dansk ledet open-label 52-ugers studie.

Antallet af månedlige migrænedage og brugen af akut medicin reduceres ved forebyggende behandling med Qulipta (atogepant) 60 mg én gang dagligt, viser et nyt studie foretaget over en periode på 52 uger. 

Deltagernes respons på behandlingen, der blev observeret fra tidligt i studiet, steg i takt med behandlingsvarighed og varede ved efter 52 uger.

Ved baseline var det gennemsnitlige antal af måedlige migrænedage 7,30, men efter fire uger var gennemsnittet omkring 3,5 migrænedage og i studiets 48.-52. uge var det omkring to dage. 

Antallet af dage med brug af akut medicin blev reduceret med fire dage inden for studiets første fire uger, og med knap fem dage i de sidste uger af studiet. 

Ud af de deltagere, der forblev i studiet alle 52 uger, oplevede 84,2 procent mere end 50 procents reduktion i månedlige migrænedage. 69,9 procent oplevede 75 procent reduktion eller mere, og 48,4 procent oplevede at blive helt fri for migrænedage. Andelen af ​​respondenter i hver kategori steg gennem hele forsøget.

Resultaterne blev præsenteret på neurologikongressen AAN 2022. Det internationale studie, som er ledet af professor ved Dansk Hovedpine Center på Rigshospitalet Messoud Ashina, inkluderede i alt 744 voksne deltagere med migræne randomiseret 5:2 til at modtage atogepant eller oral standardbehandling. Gennemsnitsalderen var 42,5 år, og 88,3 procent var kvinder. 

Inklusionskriterierne var blandt andet, at deltagerne skulle have fire til 14 dage med migræne dage i baselineperioden, som varede i 28 dage.

Atogepant (QULIPTA) blev godkendt af FDA i september 2021, som værende den første og eneste orale CGRP-receptor som forebyggende behandling af migræne.

Messoud Ashina fortalte for et år siden til Medicinske Tidsskrifter, at atogepant i sin egenskab af at være tabletbehandling og ikke injektion, har den fordel, at behandlingen vil kunne ordineres af den praktiserende læge. 

 

Relateret artikel

Emner: migræne AAN22

Del artiklen med dine venner