Forskerne identificerede flere nervesmerter hos kvinder end hos mænd, selvom de havde et lignende niveau af handikap.

Nervesmerter hos personer med sclerose rammer skævt

Daglige kroniske smerter er et vilkår for mere end hver anden med sclerose, og særligt nervesmerter (neuropatiske smerter) ser ud til at ramme kvinder og personer med højere handikapniveau oftere og voldsommere.

Nervesmerter er ofte brændende, prikkende, stikkende, snurrende, strammende, skærende, isnende eller jagende, men varierer fra person til person.

Hos nogle personer er smerterne konstante, mens andre oplever anfald af smerter. I nogle tilfælde beskrives en øget sensitivitet i huden, så en ganske let berøring eller kontakt med noget koldt føles ubehageligt eller smertefuldt. Det kan i nogle tilfælde gøre, at man ikke kan holde ud at have tøj på området, eller at det gør ondt at tage bad.

Man vil ofte opleve, at nervesmerterne forværres ved sygdom, i kulde, ved stress eller lignende. Nervesmerter kan være meget voldsomme. De kan i nogle tilfælde ledsages af depression og kan give anledning til, at man ikke kan passe sit job eller klare almindelige huslige opgaver.

Der er stadig meget mystik omkring neuropatiske smerter, men tyrkiske forskere delte under EAN-kongressen i foråret interessante resultater fra deres forskning i neuropatiske smerter hos personer med sclerose. I undersøgelsen sigtede forskerne efter at evaluere hyppigheden og alvorligheden af neuropatiske smerter hos patienter med sclerose og finde ud af, hvilken effekt smerterne har på livskvaliteten.

Forskningsresultaterne indikerer, at både køn og handikapniveau har indflydelse på, hvem der oftest udvikler neuropatiske smerter. Det samme gælder for intensiteten af smerterne. Ud af de 100 deltagere med sclerose tegnes et tydeligt billede af, at det hyppigst er kvinder og personer med en høj handikapudvikling, der oplever neuropatiske smerter. Samme grupper oplever smerterne værst. Forskerne benyttede et spørgeskema (DN4) og smerteskalaen LANSS, der omfatter en kort klinisk vurdering og et spørgeskema, som deltagerne skal svare på. 

Observationerne viser, at høj EDSS (handikapscore) kan foranledige højere frekvenser af neuropatiske smerter. At man ikke rører sig, længere sygdomstid og brug af kørestol kan være relateret til voldsommere smerter hos patienter med handikap. Forskerne identificerede også flere neuropatiske smerter hos kvinder end hos mænd, selvom de havde et lignende niveau af handikap.  

Tidligere studier underbygger den tyrkiske forskning og viser samme mønster. I et italiensk studie fra 2018, hvor 1.249 personer med sclerose deltog, nåede forskerne frem til, at såkaldte nociceptive smerter og neuropatiske smerter hos deltagerne var forbundet med alder, køn og sværhedsgrad af sygdommen. Og det samme gjaldt et andet tyrkisk studie fra 2019 med 223 deltagere, der har sclerose.

Emner: multipel sclerose sclerose

Del artiklen med dine venner