At den nye anbefaling lægger op til en koordineret, tværfaglig indsats mener Jakob Møller Hansen er afgørende for, at patienterne kan få den rette behandling.

Ny anbefaling lægger op til, at endnu flere hovedpine-patienter skal behandles hos egen læge

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en anbefaling for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme, som medfører nedsat funktionsevne. Anbefalingen er tænkt som et idekatalog og en hjælpende hånd til især de praktiserende læger, hos hvem langt de fleste hovedpinepatienter kan og skal hjælpes, fastslår lederen af Nationalt Videnscenter for Hovedpine.

770.000 danskere lider af migræne eller hyppig hovedpine – og dermed udgør hovedpine en folkesygdom. Hovedpine behandles hovedsagelig hos den praktiserende læge, de komplicerede tilfælde hos en praktiserende neurolog - og de helt svære tilfælde på de specialiserede hovedpineklinikker.

Men der er lange ventelister til specialiseret hovedpinebehandling - ventetid som medfører både store personlige omkostninger og lidelse for de ramte patienter. Flere patienter skal derfor og kan sagtens behandles for hovedpine hos egen læge, så kun de svære tilfælde henvises videre for den rette behandling, mener Jakob Møller Hansen, som er leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine.

Han har selv bidraget til udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsen nye udgivelse: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme som medfører nedsat funktionsevne.

”Mennesker med svære hovedpinesygdomme er typisk i kontakt med flere forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet i forbindelse med udredning og behandling. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen beskriver derfor en række forslag til indsatser, som sætter fokus på, hvordan sygdommene kan blive diagnosticeret og behandlet, og hvordan det tværfaglige samarbejde omkring hovedpine-behandlingen organiseres bedre. Ideen er at ruste de praktiserende læger bedre, give dem et samlet idekatalog til behandling af de forskellige hovedpinesygdomme, for mange patienter efterspørger faktisk andre løsninger end en pille – og for eksempel vil en fysioterapeutisk eller kiropraktisk behandling være en bedre løsning for nogle,” siger han.

Ens information giver tryghed

Ifølge Jakob Møller Hansen er den nye anbefaling fra Sundhedsstyrelsen vigtig af flere årsager. For det første knæsætter den, at hovedpine langt hen ad vejen kan behandles hos egen læge.

”De praktiserende læger får med anbefalingen et samlet overblik over hvilke tværfaglige muligheder, der kan indtænkes i hovedpine-behandlingen – og i udgangspunkt er det sådan, at den første læge, man ser med sin hovedpine, kan hjælpe patienten videre i den rette behandling.”

Desuden understøtter anbefalingen den anerkendte medicinske behandling af hovedpinesygdomme, understreger Jakob Møller Hansen:

”Den er helt i overensstemmelse med med den neurologiske nationale behandlingsvejledning for hovedpine, ligesom den i øvrigt er i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Hovedpine Selskab. Lægerne finder altså den samme information om behandling alle tre steder. Det giver en tryghed for, at man som læge ikke overser noget, og at man kan give patienten den rette behandling,” siger han. 

Næste skridt

Desuden peger anbefalingen fremad, mener Jakob Møller Hansen:

”Blandt andet medtager den, at der i øjeblikket foregår en hastig udvikling indenfor behandlingen af hovedpine: Der er flere nye og effektive præparater på vej. Anbefalingen peger også på, at der findes en regional ulighed i behandling af hovedpine, som man politisk bør tage fat på, så alle patienter har samme mulighed for at blive behandlet, ligesom den opfordrer til en bedre og mere koordineret monitorering af data på området. Danmark er førende på hovedpine-forskning og avanceret behandling - men vi er modsat ikke gode til at indsamle data på området, hvilket er vigtigt for på sigt at sikre kvaliteten af den behandling, patienten får. At tage fat på den del, bør være et af de næste skridt, der bliver taget på området,” mener han. 

Bedre at være hovedpine-patient i Danmark

At anbefalingen lægger op til en koordineret, tværfaglig indsats mener Jakob Møller Hansen er afgørende for, at patienterne kan få den rette behandling:

”Vi ved, at det giver rigtigt gode resultater, når man så at sige har patienten ’indenfor murerne’, og når man ud fra et samlet billede kan vurdere, hvilken behandling der er bedst for den enkelte patient. De praktiserende læger vil forhåbentlig bruge anbefalingen som et idekatalog og derved bedre kunne rådgive og hjælpe den enkelte patient videre. Hovedpinesygdomme fylder meget i praksis, så det er en vigtig opgave at sørge for, at de praktiserende læger føler sig klædt på til at rådgive og behandle patienterne. Flere patienter vil dermed kunne hjælpes hos egen læge – og det vil også medføre kortere ventetid på behandling på landets hovedpinecentre. Det er især vigtigt i en tid, hvor ventetiden på landets hovedpinecentre antager nærmest tragikomiske længder.” 

Jakob Møller Hansen tilføjer, at hovedpinesygdomme nu er en del af den systematiske efteruddannelse under Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

”Det betyder, at alle praktiserende læger inden længe vil have mulighed for at deltage i hovedpineuddannelse. Det er første gang, at hovedpine er med som emne i PLO´s efteruddannelse på linje med andre kroniske sygdomme - og det er én rigtig god mulighed for at løfte hovedpinebehandlingen i hele Danmark. Hvis det går, som vi håber i Nationalt Videnscenter for Hovedpine, kan PLO´s satsning på hovedpine betyde, at det bliver meget bedre at være hovedpine-patient i Danmark,” siger han.   

Et stærkt supplement til ny behandling

Nationalt Videnscenter for Hovedpine har ansøgt om, at der udarbejdes kliniske retningslinjer for ikke-medicinsk behandling af hovedpinesygdomme.

”Det er et område, hvor der gøres meget, og som mange patienter benytter sig af, men det er vanskeligt at skaffe sig et samlet overblik over, hvad der virker, og hvad der er evidens for. Når den viden foreligger, skal den naturligvis indgå i den systematiske efteruddannelse under PLO og vil fungere som et stærkt supplement til den nye anbefaling, tilføjer Jakob Møller Hansen.

Emner: migræne hovedpinepiller

Del artiklen med dine venner