Cannabis-produkter især udskrevet mod nervesmerter

I de første to måneder af forsøgsordningen med medicinsk cannabis har 207 patienter fået recept på et af de to produkter, der er med i ordningen. De cannabisprodukter, der er udskrevet recept på i den første måned af forsøgsordningen, er primært givet mod nervesmerter, såkaldt neuropatiske smerter.

Det viser en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

På apotekerne i primærsektoren er cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen i januar 2018 blevet solgt til 89 borgere på baggrund af 116 indløste recepter.

Det er primært borgere i aldersgruppen 42-64 år, der har indløst recept på cannabisprodukterne, og lidt flere kvinder (56 procent) end mænd har købt cannabisprodukterne.

Mere end halvdelen af de indløste recepter er påført indikationen ’mod neuropatiske smerter’. Desuden er 13 recepter påført indikationen ’neuropatiske smerter ved kræft’, 10 ’neuropatiske smerter ved sklerose’ og fem ’neuropatiske smerter ved rygmarvsskade’.

Herudover er fire af recepterne påført indikationen ’multipel sklerose’, tre ’kvalme og opkastning ved kræft’, to ’spasticitet ved rygmarvsskade’, en ’mod smerter’ og en ’over for allergi’.

15 procent af recepterne har enten manglende indikation eller indikation i form af fritekst.

I forsøgsordningens første måned er der solgt i alt 109 gram aktivt stof i Danmark. Der er solgt mest af produktet Bediol 'CannGros'.

Langt det meste salg er sket i primærsektoren, mens flest borgere har indløst en recept, der er udskrevet af en speciallæge. Salget i primærsektoren af cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen er udelukkende sket som receptsalg til enkeltpersoner.

Kun i Region Hovedstaden ses et (meget lille) mængdesalg i sygehussektoren foruden i primærsektoren. Produkter omfattet af medicinsk cannabis forsøgsordning er i første måned af forsøgsordningen kun solgt til ét privatsygehus.

I alt har 78 læger udskrevet recepter på medicinsk cannabis i forsøgsordningens første to måneder – 53 i januar og 25 i februar.

Sundhedsdatastyrelsens opgørelse er afgrænset til at omhandle de produkter som i januar 2018 er omfattet af medicinsk cannabis forsøgsordning. Det drejer sig om de to urtete-produkter, Bediol 'CannGros', 63+80 mg/g, pakningsstørrelse 5 g og Bedrocan 'CannGros', 220 mg/g, pakningsstørrelse 5 g. Begge tilhørende ATC-kode N02BG10, cannabinoider.

Det har i forhandlingerne om ordningen været vurderingen, at 500 patienter ville få udleveret medicinsk cannabis i løbet af det første år. 

Om medicinsk cannabis forsøgsordning 

Medicinsk cannabis forsøgsordningen trådte i kraft ved årsskiftet og løber over fire år. Der er afsat 22 mio. kr. til ordningen, som blev stemt igennem af et enigt folketing tilbage i december.

Ordningen gør det muligt for patienter med eksempelvis sclerose, rygmarvsskader, kvalme efter kemoterapi eller kroniske smerter at få lægeordineret medicinsk cannabis, hvis de ikke har effekt af relevante godkendte lægemidler.

Der er pt. ikke tilskud til patienten ved brug af de to produkter, som er omfattet af ordningen. Det drejer sig begge om urtete, der koster 790 kr. for 5 g.

Emner: cannabis medicinsk cannabis

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift