Den normale livsbegivenhed overbehandles alt for ofte og det ødelægger fødslen.

Jordemoder: Fød dog derhjemme

I stedet for at overbehandle og overkomplicere den normale fødsel unødigt på hospitalerne, bør kvinder med lavrisikofødsler føde hjemme.

Det skriver den privatpraktiserende jordemoder, Anne Ruby, i et debatindlæg på Politiken.dk, hvor hun kritiserer den danske fødselspraksis, hvor alle gravide, sunde, raske kvinder tilbydes at føde på en højt specialiseret akutafdeling.

Hun mener ikke at løsningen er flere ressourcer, men "at flere ressourcer risikerer at skabe flere problemer."

"Hvis vi kombinerer en god hjemmefødselsordning og jordemoderledede selvstændige fødeklinikker med et toptunet hospitalsvæsen, kan vi spare penge uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller den gode fødselsoplevelse."

"Det er ikke bare overkill at løse en fredelig og i udgangspunktet ukompliceret livsbegivenhed på det medicinske niveau, det er også med til at ødelægge fødslerne," skriver Anne Ruby "fordi forskningen igen og igen viser, at for den sunde, raske gravide er det vigtigste for en god og sikker fødsel ikke medicin og overlæger."

Det skriver hun på baggrund af at adskillige undersøgelser viser at tilstedeværelsen af en fagligt dygtig og menneskeligt nærværende jordemoder er det vigtigste.

"Ifølge ugeskrift For Læger (2005) viser metaanalyser, at tilstedeværelsen af den samme fagperson gennem hele fødslen medfører kortere fødselsforløb, mindre behov for smertelindring og færre indgreb i fødslerne."

Emner: fødsel hjemmefødselsordning jordmoder

Del artiklen med dine venner