Kvinder med astma oplever flere spontane aborter

ERS: Kvinder med astma oplever flere gentagne graviditetstab end andre kvinder gør, antyder ny dansk forskning præsenteret på ERS.

Resultaterne, der blev præsenteret på ERS-kongressen af Casper Tidemandsen, læge og ph.d. studerende ved Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, bygger videre på tidligere forskning, der har afdækket, at kvinder med astma har en øget risiko for at få en spontan abort sammenlignet med ikke-astmatiske kvinder.

Imidlertid er en mulig sammenhæng mellem astma og gentagne graviditetstab, defineret som to-tre på hinanden følgende graviditetstab, hidtil ikke blevet undersøgt.

I det nye studie viser forskerne bag, at risikoen for gentagne graviditetstab er højere blandt kvinder med astma set i forhold til baggrundsbefolkningen. 

”Blandt astmatikere og ikke-astmatikere oplever en lang række kvinder graviditetstab. Når det sker én gang, er den hyppigste forklaring en gendefekt i fostret. Men hvis en kvinde har over to graviditetstab øger det sandsynligheden for, at det ikke er fostret, der er noget galt med, og når en kvinde har haft tre eller flere graviditetstab, øges sandsynligheden for, at det skyldes en underliggende årsag yderligere,” forklarer Casper Tidemandsen, som sammen med kolleger antog, at associeringen med astma ville være stærkere hos kvinder med gentagne graviditetstab , da inflammation er involveret i både astma og tilbagevendende graviditetstab. 

I dette registerstudie har forskerne derfor analyseret data fra Landspatientregistret og Receptdatabasen, ligesom de har identificerede alle kvinder født fra 1957 til 1997 – kvinder, der som voksne havde diagnosen astma i perioden 1977 til 2019 – hvilket resulterer i knap 130.000 kvinder, mens kontrolpopulationen, der bestod af kvinder uden astma fra den danske baggrundsbefolkning, talte ca. 1,3 millioner kvinder.

Højere risiko for gentagne graviditetstab 

”Herefter følger vi kvinderne gennem deres reproduktive alder, hvor det registreres, hvor mange graviditeter og hvor mange graviditetstab, de har haft. Analysen viser, at kvinder med astma har en højere risiko for enkeltvis graviditetstab set i forhold til baggrundsbefolkningen - præcis som det er vist i tidligere studier. Men det mest opsigtsvækkende er, at vi ser, at risikoen for gentagne graviditetstab er højere hos kvinder med astma set i forhold til baggrundsbefolkningen,” siger Casper Tidemandsen og understreger, at det er spændende, fordi man tidligere har kigget på graviditetstab enkeltvis og ikke på flere tab hos samme kvinde.

”Tidligere har man blot registreret, når kvinder har oplevet graviditetstab. Men det er fornuftigt at registrere antallet, når man ved, at den underliggende mekanisme, der har effekt på graviditetstabet, ændrer sig i takt med antallet af tab. Derfor er det interessant at vide, hvor mange graviditetstab den enkelte kvinde oplever,” pointerer Tidemandsen. 

Et andet parameter, forskerne har kigget på, er kvinder, som oplever flere på hinanden efterfølgende tab.

”Kvinder, der oplever graviditetstab på graviditetstab – altså uden fødsler imellem deres tab, findes oftere blandt astmatiske kvinder end blandt baggrundsbefolkningen. Og blandt de, der oplever på hinanden efterfølgende tab, er der en endnu større andel af kvinder, der fejler noget, som er årsag til graviditetstabet. Men hvad det er, kan være forskelligt. Alligevel ser det ud til, at astma kan være en del af forklaringen for de kvinder, der lider af sygdommen,” forklarer Casper Tidemandsen og peger på, at forskerne også kigget på, hvilke faktorer, der spiller ind, og hvorvidt der er nogle i gruppen af kvinder med astma, som skiller sig ud fra de andre.

Anfaldsmedicin har måske også indvirkning

”Det viser sig, at de kvinder, der tager høje doser af anfaldsmedicin [SABA] har en odds ratio på 1,60 og dermed en øget risiko for at opleve tre på hinanden efterfølgende graviditetstab. Hvis kvinderne fik en bedre astmakontrol, og på den måde kunne lade være med at tage så meget anfaldsmedicin, kunne man forestille sig, at det ville hjælpe. Men da vi har lavet et registerstudie, har vi ingen symptomscore, og derfor ved vi dybest set ikke, hvad deltagerne oplever af symptomer,” pointerer Casper Tidemandsen og fortæller, at forskerne har overvejet, om det er byrden af symptomer, der resulterer i en øget risiko for på hinanden efterfølgende graviditetstab, eller er det anfaldsmedicinen i sig selv, der gør udslaget.

Under alle omstændigheder er Tidemandsen godt tilfreds med, at de internationale guidelines blev ændret for et par år siden, da man fjernede anbefalingen om brug af den korttidsvirkende luftvejsudvidende medicin (SABA), da den øger risiko for svære forværringer og astma-relaterede dødsfald, mens binyrebarkhormon, ICS, mindsker den risiko signifikant. 

I studiet blev der også kigget på, hvorvidt kvinderne debuterer med astma havde indvirkning på graviditetstabene.

”Der er lidt usikkerhed omkring det, idet vi stillede diagnosen på baggrund af første gang, deltagerne henter astmamedicin, eller idet de får registreret en diagnose i Landsdiagnoseregistret. Men det billede, vi ser, er, at dem der har astma fra barnsben og inden de bliver gravide har øgede problemer med graviditetstab sammenlignet med kvinder, der debuterer med astma i en sen voksenalder,” runder Casper Tidemandsen af.'

 

Emner: astma

Del artiklen med dine venner