Forebyggelse af risikofaktorer bør påbegyndes længe inden, kvinder planlægger at blive gravid, mener forskerne bag nyt studie.

Kvinders hjertehelbred har indvirkning på graviditet og fødsel

Et amerikansk studie viser, at der er en tæt sammenhæng mellem kvinders hjertehelbred og deres graviditet. Forebyggelse af risikofaktorer bør påbegyndes længe inden, kvinder planlægger at blive gravid, mener forskerne bag.

I studiet publiceret i European Journal of Preventive Cardiology, som omfatter flere end 18 mio. graviditeter, indkredser forskerne fire risikofaktorer forud for graviditeterne; overvægt, rygning, forhøjet blodtryk og diabetes. Ikke overraskende øges risikoen for komplikationer i graviditeten og fødslen med antallet af risikofaktorer til stede hos den enkelte kvinde. Komplikationer som følge af risikofaktorerne tæller blandt andet indlæggelser under graviditeten, for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og fosterdød.

”Individuelle kardiovaskulære risikofaktorer som overvægt og højt blodtryk forud for en graviditet har tidligere været sat i forbindelse med komplikationer for både mor og barn under graviditet og ved fødsel. Vores studie viser, at der også er en sammenhæng mellem antallet af risikofaktorer og antallet af komplikationer. Det understreger, at opprioriteringen af kvinders hjertesundhed forud for en graviditet fremadrettet bør være et indsatsområde,” udtaler Sadiya Khan, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago.

Indlæggelse under graviditeten

Kvinderne i studiet var i alderen 15 til 44 år, og data blev indsamlet gennem US National Center for Health Statistics (NCHS) i perioden 2014-18. Sammenlignet med kvinder uden risikofaktorer havde kvinder med fire risikofaktorer (3.242 kvinder) 5,8 gange større risiko for indlæggelse under graviditeten, 3,9 gange større risiko for at føde før termin, 2,8 gange større risiko for at barnets fødselsvægt var lav og hele 8,7 gange større risiko for dødfødsel.

”Både overvægt og forhøjet blodtryk er voksende problemer i samfundet, og der er klare indikationer på, at kvinder tilegner sig kardiovaskulære risikofaktorer i en tidligere alder end hidtil. Dertil kommer, at kvinder bliver gravide senere i livet end hidtil. Samlet set skaber det ’den perfekte storm’ og øger risikoen for kardiovaskulære risikofaktorer,” konkluderer Sadyia Khan, som i øvrigt opfordrer til en mere intensiv indsats før kvinder bliver gravide:

”Ikke alle graviditeter er planlagte. Men ideelt set burde vi påbegynde den forebyggende indsats langt forud for graviditet, således at der er tid til at optimere kvindernes sundheds forud for, at de bliver gravide.”

Del artiklen med dine venner