"Med så stor betydning, graviditetsbetinget diabetes har, også på fremtidige generationer, er det vigtigt at kunne identificere disse kvinder tidligt," siger Anja Elaine Sørensen.

Kvinder med graviditetsbetinget diabetes kan findes før 20. uge

I dag diagnosticeres graviditetsbetinget diabetes ofte først mellem 24.-28- graviditetsuge. Kan man finde kvinderne tidligere, vil det minimere de skadelige effekter af et forhøjet blodsukker både på moderen, men også på fosteret.

I et nyt studie er der fundet tre mikroRNA´er (kaldet miR-16-5p, miR-29a-3p og miR-134-5p), der tilsammen kan forudsige, hvilke kvinder der vil udvikle graviditetsbetinget diabetes, GDM, allerede før 20. graviditetsuge.

MikroRNA´er en klasse af gener, som er utroligt vigtige for at forstå, hvordan og hvorledes vores gener reguleres, men også for forståelsen af for eksempel visse sygdomme.

"Der er i dag ikke gode biomarkører, der er i stand til at identificere disse kvinder så tidligt, så vores fund betyder, at vi kan gribe ind tidligere og på den måde minimere de skadelige effekter af et forhøjet blodsukker både på moderen, men også på fosteret," siger forskeren bag, adjunkt Anja Elaine Sørensen fra Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet.

De nye data indikerer også, at hvis en gravid kvinde har et forhøjet niveau af blot ét af disse mikroRNA tidligt i graviditeten, så øges hendes risiko for at udvikle GDM uanset kvindens BMI og alder.

Stigende problem

Sygdommen er et stigende problem, og der er stadigt flere kvinder med type 2-diabetes i Europa. Op imod hver tredje gravide kvinde i Danmark er overvægtig og dermed i større risiko for at få graviditetskomplikationer, heriblandt GDM, sammenlignet med ikke-overvægtige kvinder. Ydermere føder overvægtige kvinder større børn. Faktisk har børn af overvægtige mødre selv en forøget risiko for at blive overvægtige og for at udvikle livstilssygdomme senere i livet.

"Med så stor betydning, GDM har, også på fremtidige generationer, er det vigtigt at kunne identificere disse kvinder tidligt," siger Anja Elaine Sørensen.

Hun peger på, at selvom GDM kan diagnosticeres på et hvilket som helst tidpunkt i løbet af graviditeten, så diagnosticeres sygdommen ofte sent i anden eller tidligt i tredje trimester mellem 24.-28- graviditetsuge.

"Nyere forskning tyder på, at forøget forstervækst allerede er tilstede i 20. graviditetsuge hos overvægtige gravide kvinder, der senere bliver diagnosticeret med GDM. En tidligere identifikation af GDM – i overvægtige kvinder – vil ikke alene kunne mindske risikoen for at føde et for stort barn, men også medvirke til at forbedre både de kort- og langsigtede konsekvenser af GDM," siger Anja Elaine Sørensen.

Undersøgt mikroRNA hos 123 overvægtige europæiske kvinder

I det nye studie har forskerne helt konkret undersøgt små ikke-kodende RNA molekyler, de såkaldt mikroRNA, i blodet hos 123 overvægtige europæiske gravide kvinder før 20.graviditetsuge. MikroRNA har evnen til at regulere kroppens gener. De er også involveret i celle-til-celle kommunikation og har derfor afgørende betydning for et menneskes helbred. Forskning har vist, at moderkagen udtrykker over 500 forskellige mikroRNAer, og at adskillige mikroRNA er dysreguleret, når det kommer til GDM.    

Dette studie har kun undersøgt overvægtige overvejende europæiske kvinder. Fundet skal derfor bekræftes i også normalvægtige gravide kvinder.

"Vi har allerede planer om et sådan studie i samarbejde med Odense Universitetshospital, og resultaterne fra det vil kunne bidrage til vores samlet viden om mikroRNA og deres rolle i GDM," siger Anja Elaine Sørensen.

Anja Elaine Sørensens arbejde er finansieret af Danish Diabetes Academy, og resultatet er netop offentliggjort i tidsskriftet Cells.

 

  • FAKTA
  • Studier tyder på, at kvinder, som tidligere har haft graviditetsbetinget sukkersyge, udgør op imod 31 procent af kvindelige patienter med type 2-diabetes
  • Op imod hver tredje gravide kvinde i Danmark er overvægtig
  • Overvægtige gravide kvinder har større risiko for at få graviditetskomplikationer, heriblandt GDM, sammenlignet med ikke-overvægtige kvinder
  • Overvægtige kvinder får større børn
  • Børn af overvægtige mødre har selv en forøget risiko for at blive overvægtige og for at udvikle livstilssygdomme senere i livet

 

Del artiklen med dine venner