Der har været ringe tilslutning til HPV-vaccinen, så nu skal informationsindsatsen øges mod både de unge og deres forældre.

HPV test skal tilbydes ældre kvinder

Er du født før 1948, kan du i 2017 blive testet for HPV, og bliver HPV påvist, får du samme opfølgning, som gives til 50 til 64-årige kvinder.

Sådan lyder et af de 16 initiativer i Kræftplan IV, som regeringen, Danske Regioner og KL med en ny aftale sætter i gang.

Der er afsat 22 mio. kr. i 2017 til et engangstilbud om HPV-test til gruppen af kvinder, som er født før 1948. Herudover afsættes to mio. kr. i 2018-2019 til at øge deltagelsen i screeningsprogrammet hos særligt de ressourcesvage grupper. Desuden er der afsat en mio.kr. til Sundhedsstyrelsen i 2017 til opdatering af blandt andet de faglige anbefalinger.

Udover HPV-test af ældre kvinder retter Kræftplan IV også fokus mod de unge og den manglende tilslutning til HPV-vaccinen. Der igangsættes en nuanceret informationsindsats rettet mod både de unge og deres forældre.

Der igangsættes også en pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud målrettet unge mænd, der er tiltrukket af mænd, idet de ikke er beskyttet mod HPV-virus via vaccinationstilbuddet til unge piger.

Sundhedsstyrelsen gennemfører begge indsatser i 2017-2018.

Der er afsat fem mio. kr. i perioden 2017-2018 til Sundhedsstyrelsens initiativer.

Om aftalen

Aftalen skal understøtte de nationale målsætninger i den nye kræftplan og beskriver, hvordan de 2,2 mia. kr., der er sat af over de næste fire år, skal fordeles mellem regioner og kommuner, og hvem der har ansvar for hvert initiativ.

Med Kræftplan IV, som kaldes Patienternes Kræftplan, har regeringen sat sig det mål, at flere skal overleve kræft, og at kræftpatienterne skal opleve hurtige, sammenhængende og trygge forløb med plads til deres egne ønsker.

De 16 initiativer er fordelt på fire indsatsområder;

- Patienten først og fremmest

- Forebyggelse målrettet børn, unge og særlige grupper

- Øget kvalitet og forbedret overlevelse

- Rettidig omhu

Indsatsområderne skal tilsammen sikre bedre sammenhæng og patientinddragelse og styrke forebyggelsen, behandlingen og opfølgningen af kræft.

Den nye aftale fastslår også, at der årligt kommer en status på, hvor langt man er kommet med initiativerne i Kræftplan IV. 

Om Kræftplan IV

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev i Finanslovsaftalen for 2017 enige om at prioritere et yderligere løft af kræftområdet på ca. 1,5 mia. kr. i en ny Kræftplan IV. Løftet kommer udover allerede prioriterede midler til bl.a. øget kapacitet i kræftudredningen.

Der bliver således samlet tilført ca. 2,2 mia. kr. i perioden 2017-2020 til en styrket kræftindsats.

Kræftplan IV har tre nationale målsætninger:

  • At kræftoverlevelsen i Danmark i 2025 er på niveau med de bedste af vores nordiske nabolande
  • At der i 2030 er en røgfri generation af børn og unge
  • At 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig læge, der sikrer sammenhæng og tryghed i patientens forløb

Emner: HPVvaccination

Del artiklen med dine venner