En af grundene til at gribe ind overfor overvægt, er, at mange overvægtige børn oftere end andre bliver mobbet og holdt udenfor fællesskabet.

Dit barn kan få hjælp til vægttab

Fortvivl ikke hvis dit barn er overvægtigt, for i stort set alle landets kommuner, er der indsatser til overvægtige børn, der har brug for at tabe sig.

Og i hver tredje kommune er der også en særlig hjælp at hente for svært overvægtige børn. Det fremgår af en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Det er vigtigt at have fokus på børn og unges overvægt. Dels pga. deres livsstil bæres med ind i voksenalderen, dels fordi overvægtige børn og især teenagere har øget risiko for at blive overvægtige i voksenalderen.

Som forældre er det dig, der har det største ansvar for at dit barn tillægger sig sunde vaner, som at købe ind og lave mad og have glæden ved at bruge kroppen.

Men selvom du som forældre har gode intentioner om, at dit barn skal undgå overvægt, kan det alligevel ske og du kan i perioder have brug for faglige ressourcer til at støtte dit barns vægttab.

95 kommuner landet over tilbyder hjælp og af dem tilbyder 29 kommuner hjælp til svært overvægtige børn og unge.   

Nogle kommuner tilbyder forældre og børn en enkeltstående samtale med en fagperson, såsom en sundhedsplejerske eller en diætist, mens man andre steder tilbyder langt mere omfattende indsatser, hvor børn og forældre forpligter sig til langvarige livstilsomlægninger, hvor de skal ændre vaner, spise anderledes, bevæge sig mere, og hvor der samtidig er støtte fra en psykolog.

Den nye rapport er igangsat og finansieret af Sundhedsstyrelsen, og formålet har været at kortlægge og beskrive kommunernes og regionernes indsatser til overvægtige og svært overvægtige børn, det vil sige børn i alderen 0-18 år, der henholdsvis har et BMI over 25 og over 30.

Det er første gang, at man får et samlet overblik over de forskellige indsatser.

"Vi har ikke tidligere kendt omfanget af indsatser til overvægtige og svært overvægtige børn eller vidst, hvad tilbuddene indeholder. Nu har vi så kortlagt området og finder, at stort set alle landets kommuner og regioner tilbyder indsatser til overvægtige børn, og at en tredjedel af kommunerne har særlige tilbud til svært overvægtige. Det er positivt set i lyset af problemets omfang. Man regner med, at cirka 10-15 procent af alle børn er overvægtige, når de starter i skole. Så det er vigtigt, at der er hjælp at hente", siger Pernille Due, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Rapporten viser også, at kun få indsatser indtil videre er evalueret. En anbefaling i rapporten er derfor, at man fremadrettet har fokus på at evaluere effekten, også for de børn, der falder fra undervejs, så man sikrer sig, at de ikke bliver tabt på gulvet. 

Emner: overvægt

Del artiklen med dine venner