Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Det viser en ny Momentum-analyse fra KL.

”Vi er dybt bekymrede over den udvikling, vi ser, hvor flere og flere børn og unge udvikler mistrivsel og egentlig psykiske vanskeligheder. Det er et stort samfundsproblem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt,” siger formanden for KL’s Socialudvalg Joy Mogensen, der også mener, at en vigtig del af løsningen på problemet er tidlig opsporing og indgriben og at se på, om der er de rette kompetencer hos de ansatte, der skal tage sig af og undervise børn med diagnoser.

Større kapacitet

Man kan ikke pege på en entydig årsag til, at flere og flere børn diagnosticeres med eksempelvis ADHD, angst og autismespektrumforstyrrelser, men en del af forklaringen er, at der er kommet større kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien. Det mener Jesper Pedersen, ledende overlæge for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland.

”Vores kapacitet er blevet større, og vi kan nå ud til flere børn end førhen. Derfor ser vi også mest stigningen som et udtryk for, at der har været et udækket behov, som vi er ved at skyde os ind på,” siger han.

Han peger også på, at forældrene presser på for hjælp, og hvis de ikke synes, den er tilstrækkelig i daginstitutionen, skolen eller kommunens Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR), så går de videre og ender i sidste ende hos psykiatrien.

Den tendens bekræftes af Camilla Lydiksen, der er direktør i ADHD-foreningen.

”Vi mærker, at når barnet har det svært i skolen, og forældrene synes, det er svært at få hjælp, så søger de med lys og lygte, og der bliver diagnoserne en konsekvens. Mange forældre føler, at de er nødt til helt præcist at finde ud af, hvad der er galt med deres barn for at kunne få hjælp,” siger Camilla Lydiksen.

Der er flere endnu

Ifølge Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab skyldes stigningen i andelen af børn med diagnoser, at flere og flere børn bliver henvist til børnepsykiatrisk afdeling, hvor de bliver udredt og får iværksat behandling.

”Vi tænker, at de har været derude hele tiden. Måske er der endda flere derude, der ikke kommer i behandling. Der er både udenlandske og danske undersøgelser, der tyder på, at der er flere børn med angst, end vi ser,” siger Anne Marie Råbjerg Christensen, der er formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, til dr.dk.

Emner: ADHD psyken

Del artiklen med dine venner