Rettigheder. Viden. Inspiration


Ny undersøgelse: De færreste får noget ud af at konsultere lægen om hovedpine

En ny undersøgelse viser, at mange ikke tager til lægen med deres hovedpine, selvom hovedpinen er en belastning for deres hverdag. Blandt dem, der tager til lægen, føler tre ud af fire, at de ikke får tilstrækkelig hjælp.

Undersøgelsen er foretaget af Nationalt Videnscenter for Hovedpine blandt medlemmer af videnscentrets Hovedpinepanel og er en spørgeskemaundersøgelse med svar fra mere end 2.000 danskere. 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine driver Hovedpinepanelet, som er åbent for alle voksne danskere, der lider af tilbagevendende hovedpine. Panelet svarer på spørgeskemaundersøgelser nogle gange årligt. Resultaterne indgår i videnscentrets arbejde og bruges til at sætte fokus på livet med hovedpine og behandlingen af hovedpine både i videnskabelige publikationer og i offentligheden.

Resultaterne, som er publiceret i Journal of Headache and Pain, tyder på, at der generelt mangler viden om hovedpine både hos behandlere og hos personer med hovedpine. I undersøgelsen spørges der blandt andet ind til hvad dem, der havde søgt læge, fik ud af konsultationen.

Her var det kun hver fjerde (26 procent), der følte, at de var blevet bedre i stand til at håndtere deres hovedpine. Kun hver tredje (29 procent) svarede, at de var blevet klogere på deres hovedpine. 

”Det overraskede os. Det var vores forventning, at flertallet af dem, der havde søgt læge, ville svare, at de bedre forstod deres hovedpine og nu havde bedre forudsætninger for at håndtere den. Hovedpine er meget udbredt og kan i langt de fleste tilfælde håndteres i almen praksis. Hvis man har mange dage med hovedpine og smertelindrer på egen hånd, kan man risikere at få medicinoverforbrugshovedpine. Derfor er det vigtigt med faglig vejledning, når man er belastet af tilbagevendende hovedpine,” siger studiets førsteforfatter, læge Thien Phu Do, der er lægefaglig rådgiver ved Nationalt Videnscenter for Hovedpine.  

Thien Phu Do mener, resultaterne understreger, der bør sættes bredt ind med folkeoplysning om hovedpine og arbejdes på et generelt løft af viden om hovedpine blandt fagpersoner. 

”Hvis flere ved mere om hovedpine, kan de bedre handle på den og få forbedret livskvaliteten. Det kræver en bred informationsindsats til befolkningen og en forstærket opmærksomhed på hovedpine i sundhedsvæsenet, ikke mindst i almen praksis,” siger han. 

Del artiklen med dine venner