Rettigheder. Viden. Inspiration


“Vi kan selvfølgelig ikke udrydde alle konsekvenser af psykisk sygdom, men forhåbentlig når vi nogle resultater, som viser, at etablering af støtte til sårbare familier, i retning af den vi tilbyder i VIA Family, vil være en rigtig god investering for samfundet,” siger Anne A. E. Thorup.

Nyt forskningscenter med fokus på støtte til familier med mental sygdom

I Region Hovedstadens Psykiatri er man lige nu i gang med at etablere et nyt, stort forskningscenter, FBI, der skal have fokus på FamilieBaserede Interventioner. Forskningsentret får base på Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og finansieres overvejende af eksterne fonde.

Som det største forskningsprojekt skal centret stå for det store VIA Family 2.0 studie, som indledes i slutningen af 2023, efter at pilotprojektet netop er afsluttet.

“Vi er i fuld gang med at etablere FBI-centret og har allerede fået penge fra fire store fonde og nogle mindre, med flere på vej forhåbentlig,” fortæller Anne A. E. Thorup, professor, overlæge, Ph.d., som er leder af forskningscenteret og af det omfattende forskningsprojekt VIA Family 2.0, Centeret skal også huse flere andre studier, herunder registerstudier og kvalitative studier.

Center for pårørende

Det store VIA Family 2.0. studie vil omfatte ca. 600 familier i i alt 40 kommuner i Region Hovedstaden og Region Nordjylland. Studiet vil foregå som et samarbejde mellem psykiatrien i Region Hovedstaden og psykiatrien i Region Nordjylland, der som det eneste sted i landet har et Center for Pårørende. Som i pilotprojektet vil familierne blive randomiseret til enten af få en særlig intervention eller den almindelige standardbehandling. Den særlige indsats vil bestå af tilbud om tilknytning til en kontaktperson, psykoedukation for hele familien med specifik viden om den psykisk syge forældres tilstand samt forældrestøtte. Og baseret på erfaringerne fra pilotprojektet vil tilbuddene blive udvidet med peer-support, dvs. at personer med relevante, levede erfaringer vil blive integreret i gruppetilbuddene til familierne.

Desuden skal interventionen afprøves i en bredere kontekst, idet dette studie vil inkludere alle forældre, som indenfor de sidste tre år har været i behandling i psykiatrien, uanset diagnose og børn i alle aldre op til 17 år. Og så er det tanken at følge familierne i to år, fremfor de 18 måneder som i pilotprojektet. Det primære outcome vil være en forbedring af hjemmemiljøet. Desuden skal der måles på børnenes udviklingspotentiale, og i forhold til forældrene på, hvor stressede og hvor glade de føler sig i forældrerollen. Endelig skal der måles på, hvordan både børn og forældre fungerer i hverdagen.

Ingen behandlingstilbud

Forskningscenteret vil involvere ca. 40 medarbejdere og forskere, har et budget på over 100 millioner kroner og vil være klar til at præsentere resultaterne i slutningen af 2028.

“Vi kan selvfølgelig ikke udrydde alle konsekvenser af psykisk sygdom, men forhåbentlig når vi nogle resultater, som viser, at etablering af støtte til sårbare familier, i retning af den vi tilbyder i VIA Family, vil være en rigtig god investering for samfundet,” siger Anne A. E. Thorup.

Hun pointerer, at der i Danmark i dag ikke findes noget specialiseret behandlingstilbud til disse familier. Heller ikke, selvom man fra mange studier ved, at der er behov for mere forebyggelse på et tidligt tidspunkt i visse børns liv, hvis man skal undgå, at de udvikler psykisk sygdom.

Hun glæder sig dog over, at der den senere tid er kommet mere fokus på børn og unges mentale helbred - herunder også på børnene i de sårbare familier. Og ligesom hun oplever, at det smitter af på de bevilgende fonde, tror hun også på, at man snart når dertil, hvor man kan begynde at omsætte det til permanente tilbud om interventioner, som familierne kan få glæde af.

“Der er ingen tvivl om, at mange familier har brug for støtte, hvis vi skal forebygge, at børn udvikler psykisk sygdom. Hvilken form den skal have, er det vi prøver at finde ud af i vores studier. Parallelt med det nye studie, som forhåbentlig kommer ud med brugbare resultater, arbejder vi derfor også på en implementeringsplan og en politisk plan. For til den tid skal regioner og kommuner jo gerne være klar til at rykke og rulle en tilpasset model for støtte ud,” siger Anne A. E. Thorup.

Hun er i øvrigt medforfatter på den store rapport, der netop er kommet fra Dansk Center for Sundhedsøkonomi. Den har titlen ’Samfundsøkonomiske konsekvenser af at være barn af forældre med mentale helbredsproblemer’ og dokumenterer for første gang i tørre tal, at det at have forælder med mentale helbredsproblemer både svækker børnenes muligheder i livet og er dyrt for samfundet. Rapporten lægger op til, at både opsporing af disse børn og forebyggelse af deres problemer er helt afgørende både for dem og samfundet.

Del artiklen med dine venner