Rettigheder. Viden. Inspiration


"Der er helt klart tale om ulighed. Det er urimeligt over for borgerne, når der nu er muligheden for at gøre tingene på en anden måde," siger Jesper Gulev, formand for Danmarks Apotekerforening.

Danmarks Apotekerforening: På tide, at politikerne ser på abonnementsordning for medicin

Udgifterne til medicin er højest i starten af året, hvor tilskuddene endnu ikke er slået igennem. Derfor fravælger mange medicin. Bred tilskuddet ud, mener patientforeninger, som i 2021 foreslog en abonnementsordning.

"Det er ikke altid den samlede udgift til medicinen, der vælter læsset. Folk siger, at de kommer ind en gang om året, hvor tilskuddet starter forfra og pludselig skal lægge 1.000 eller 2.000 kroner på én gang. De har ikke lige pengene og køber så ikke medicinen," siger Søren Tang Knudsen, overlæge og lektor på Steno Diabetes Center i Aarhus til DR. Han advarer patienter om faren ved at undlade at tage sin medicin, da det kan lede til opblussen af sygdom og være årsag til indlæggelse. I værste fald kan det føre til dødsfald.

Dermed er det endnu engang tid til at tage fat på problematikken omkring medicintilskud, der langt fra er ny. 

Henvendelse til sundhedsministen

Tilbage i 2021 fik daværende sundhedsminister Magnus Heunicke en henvendelse fra Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed, der består af 3F, Danmarks Apotekerforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Diabetesforeningen, Farmakonomforeningen, IGL Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler, Kræftens Bekæmpelse, LIF, Lægeforeningen og Ældre Sagen.

Organisationerne, der repræsenterer patienter, behandlere og brancheorganisationer opfordrede ministeren til at modernisere en del af medicintilskudssystemet.

Udfordringen med det nuværende system for medicintilskud er, at tilskudsordningen nulstilles ved hvert årsskifte. De første 1.045 kroner i regningen gives der ikke tilskud til, og derfor oplever mange patienter, at deres medicinudgifter er ekstra høje i årets første måneder.

Efter patienten har købt medicin for over 1.045 kroner, dækker regionerne 50 procent af regningen, og derefter stiger tilskuddet op til, at borgeren når egenbetalingsloftet på 4.435 kroner, hvilket svarer for medicinkøb for cirka 20.000 kroner.

Derfor foreslog de 11 organisationer ministeren at indbygge en abonnementsordning i medicintilskudssystemet, hvor den maksimale årlige egenbetaling på 4.272 kr. kunne fordeles på acontobetalinger på 356 kr. om måneden. Den model vil ikke gøre medicinen billigere, men det vil blive nemmere for borgere med en stram økonomi at overskue medicinudgifterne, når de bliver delt ud over året.

Henvendelsen førte dog ikke til politisk handling, og nu er problemet havnet på indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhdes bord. I regeringsgrundlaget er der planer for at se på ordningerne for medicintilskud til forskellige grupper, så det sikres, at især socialt udsatte og børn og unge i udsatte familier får den nødvendige medicin. Der er dog ikke kommet noget konkret politisk udspil endnu.

Det er på tide, at politikerne tager problemet alvorligt og handler, mener Danmarks Apotekerforening, hvor de for tiden står ansigt til ansigt med de kunder, der må sige nej tak til medicinen, når de ser regningen.

"Der er helt klart tale om ulighed. Det er urimeligt over for borgerne, når der nu er muligheden for at gøre tingene på en anden måde," siger Jesper Gulev, formand for Danmarks Apotekerforening til DR.

ulighed

Del artiklen med dine venner