Rettigheder. Viden. Inspiration


"Man kan sagtens være rigtig godt begavet og få betydelige vanskeligheder, for hvis man har opmærksomhedsvanskeligheder eller overbliksvanskeligheder, kan det være svært at få omsat sin gode begavelse til resultater,” siger Louise Meldgaard Bruun.

”Uddannelser bør tænke ADHD-hensyn ind i undervisningen”

Danske uddannelsesinstitutioner bør indrette sig på, at mange flere bliver diagnosticeret med opmærksomhedsproblemer – særligt ADHD. Sådan lyder det fra en specialist, der arbejder med både studieledelsen og de unge.

En lang række ellers velfungerende unge har i dag opmærksomhedsproblemer, og det kan gå hårdt udover deres uddannelse.

Sådan lyder det fra Louise Meldgaard Bruun, klinisk psykolog ved Aarhus Universitetshospital.

Hun er vant til at håndtere unge, som får mentale problemer under uddannelsen, og hun samarbejder med en række uddannelsesinstitutioner - både ungdoms- og videregående uddannelser.

Når ellers velfungerende unge pludselig bliver psykisk syge i større eller mindre grad skyldes det – ifølge Louise Meldgaard Bruun – nogle gange en underliggende ADHD. Men det kan også skyldes andre psykiske problemer, der også giver anledning til forstyrrelser i opmærksomheden.

”Opmærksomhedsvanskeligheder går på tværs af psykiatriske lidelser, men ADHD er prototypen på en lidelse, hvor opmærksomhedsvanskeligheder er kerneproblemstillingen,” siger hun. 

Undervisning bør indrettes anderledes

Når Louise Meldgaard Bruun er ude på gymnasier og videregående uddannelser møder hun meget ofte et ønske om strategier, der skal afhjælpe opmærksomhedsvanskeligheder.

”Vi kan også se, at der er en øget efterspørgsel på SPS (specialpædagogisk støtte, red.), og vi ser generelt, at man laver tilbud på mange videregående uddannelser. Men efterspørgslen synes at være større end de tilgængelige tilbud. Vi kan derfor med fordel klæde uddannelsesinstitutionerne bedre på, så de er mere ADHD–venlige,” siger hun. 

Psykologen uddyber:

”Hvis vi skal løse de problemer, som mange med ADHD har med gældende strukturer, skal vi se på, hvordan vi indretter undervisningen. Her er det vigtigt, at man ikke stiller uforholdsmæssigt store krav til overblik og opmærksomhed. Jeg tror, vi skal tænke i at bygge bro – forstået på den måde, at den viden skal ind på uddannelsesinstitutionerne, så vi skaber mere sammenhæng og bedre forståelse. Man kan sagtens være rigtig godt begavet og få betydelige vanskeligheder, for hvis man har opmærksomhedsvanskeligheder eller overbliksvanskeligheder, kan det være svært at få omsat sin gode begavelse til resultater,” siger Louise Meldgaard Bruun.

Mange flere med ADHD

Louise Meldgaard Bruun peger på, at problemet forstærkes af, vi de senere år har set mange flere unge voksne bliver diagnosticeret med ADHD.

”Andre fagfolk har beskrevet det som eksponentielle stigninger, som man ser ved en pandemi, og mange flere står i dag og venter på en ADHD-udredning. Det er også dét, der presser dem under uddannelse, men det er altså ikke alle med opmærksomhedsproblemer, der har ADHD,” understreger Louise Meldgaard Bruun. Hun tilføjer: ”En del har imidlertid, og vi ser mange flere patienter med ADHD.” 

Louise Meldgaard Bruun mener, at problemet hænger sammen med, at mennesker med ADHD generelt set udfordres uhensigtsmæssigt af den måde, samfundet stiller krav på. Således også under uddannelse.

”De er i højere risiko for at få stresssymptomer, udvikle depressive symptomer og angst - netop fordi de bliver uhensigtsmæssigt udfordret. De skal bruge mange kræfter på at få overblik over skemaet og den samlede struktur for uddannelsen; hvor de finder informationer, opslag om lektier etc.,” forklarer Louise Meldgaard Bruun.

Ifølge psykologen er det afgørende med et solidt fokus på struktur som en del af behandlingen samtidig med, at uddannelsesinstitutionerne med fordel kan se på, hvordan undervisningen er struktureret. Eksempelvis kan man tænke i at gøre det lettere at indhente informationer.

ADHD

Del artiklen med dine venner