Rettigheder. Viden. Inspiration

ulighed

Forskning: Hjertesyge indvandrere svigtes

Hjertepatienter med indvandrerbaggrund oplever ikke en lige så god rehabilitering som etniske danskere. Især ser det ud til, at de stopper før tid med at tage den forebyggende medicin, og at de i vid udstrækning ikke tager imod tilbud om fysisk træning og patientuddannelse.

Professor og kræft-forsker: ”Vi forsømmer at se personen bag sygdommen”

Kræftbehandlingen i dag handler især om at stille hurtige og præcise diagnoser og derefter komme i gang med en målrettet behandling. Men man glemmer at tage højde for personen bag sygdommen. Det enkelte menneskes livssituation spiller i høj grad ind på udfaldet af et kræft-forløb, fastslår Christoffer Johansen, som er professor på Rigshospitalet.

Tidligere TV-boss: Sundhedsvæsnet lider af udtalt ulighed

PODCAST: Hvad skal patienter gøre, som ikke har talegaverne i orden, som ikke har penge, private sundhedsforsikringer, ekstra mentale ressourcer eller en læge som nabo eller en kiropraktor som ven? Det spørgsmål stiller journalist Arne Notkin, bl.a. tidligere chef på DR2 og chefredaktør på B.T., i dag til sundhedsvæsenet og dets politiske ledelse.

Kortuddannede kvinder testes sjældnere for livmoderhalskræft

Der er en stor social skævhed i screeningsprogram for livmoderhalskræft. Ny forskning viser, at særligt kvinder med en kort uddannelse, immigranter fra ikkevestlige lande og kvinder med skizofreni ikke bliver screenet. Sundhedsministeren er bekymret.

Professor: Vi læger skaber sårbare patienter

BOG-INTERVIEW. Danske hospitaler er sprængfulde af sårbare læger og sårbare patienter. Sårbarheder som forstærkes eller direkte skabes på grund af organiseringsmåder, specialisering og kultur, mener professor Morten Sodemann, der blandt andet efterlyser guidelines for, hvad læger skal gøre med patienter, hvis problemer ikke kan løses på 10 minutter i ambulatoriet.

Regeringen valgte ridende politi fremfor tolke

Skoene er blevet svært små, når regeringen sammen med DF prioriterer at indføre brugerbetaling for tolkebistand i sundhedsvæsenet for personer, som har været i Danmark i tre år.

Stor ulighed i udredning af hjertepatienter

Bliver man akut hjertesyg er det ens postnummer, der afgør, hvor godt man bliver behandlet. Resultaterne af undersøgelsen får Hjerteforeningen til at bede sundhedsministeren følge op.

Patientforening: Leukæmipatienter skal vejledes bedre

Rita O. Christensen, der er formand for Patientforeningen for lymfekræft, leukæmi og MDS (LYLE), synes, at det er foruroligende og dybt alvorligt, at der er så stor forskel på, hvilken behandling højtudannede og kortuddannede leukæmipatienter får.