Rettigheder. Viden. Inspiration

ulighed

Befri patienterne for basislisterne

EASD - Hvis man bliver ramt af type 2-diabetes, må man håbe på, at man ikke også er så uheldig at bo i Nordjylland. Forklaringen kommer her.

Forskning: Hjertesyge indvandrere svigtes

Hjertepatienter med indvandrerbaggrund oplever ikke en lige så god rehabilitering som etniske danskere. Især ser det ud til, at de stopper før tid med at tage den forebyggende medicin, og at de i vid udstrækning ikke tager imod tilbud om fysisk træning og patientuddannelse.